De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Drankenindustrie: Studieafspraken Dranken

De huidige cao Dranken loopt tot 1 januari 2021. In de cao hebben we afspraken gemaakt over een aantal studies en zijn er drie bijeenkomsten voor gepland. De studies gaan over de uitwerking van het generatiepact, duurzame inzetbaarheid & financieel advies en de klokurenmatrix. De eerste bijeenkomst was op 11 mei jongstleden. Dinsdag 23 juni 2020 hebben cao-partijen elkaar wederom digitaal gesproken over de stand van zaken in de sector en het generatiepact.

Stand van zaken

De werkgevers melden dat de drankensector op gang komt maar nog lang niet op niveau is. De horeca is beperkt open en maakt volop gebruik van de steunpakketten van de overheid. Bedrijven die leveren aan de horeca en/of evenementen draaien erg slecht. De verwachting van werkgevers is dat na de zomer er faillissementen komen in de horeca. Dit zal dan ook de toeleveranciers van de horeca raken. Bedrijven die (ook) aan de retail leveren of via webshops aan particulieren doen het wel beter. De vakorganisaties herkennen helaas het geschetste beeld en verwachten het najaar ook veel werk rondom reorganisaties.

Generatiepact

Werkgevers hebben onderzoek gedaan naar het generatiepact. De regeling is mogelijk voor mensen in de zwaardere beroepen. Bijvoorbeeld productiemedewerkers van 60 jaar en ouder bij bedrijven met meer dan 10 werknemers. Omdat herbezetting van de vrijkomende arbeid lastig is in kleine bedrijven stellen zij een minimumgrens aan het aantal medewerkers voor. De werkgevers denken aan 80% werken, 90% salaris en 90% pensioenopbouw met inlevering van de ouderendagen en in combinatie met vroegpensioen.

Vakorganisaties vinden de inzet van vroeg- of deeltijdpensioen lastig omdat er niet zoveel pensioen is opgebouwd om dit aantrekkelijk te maken. Vakorganisaties stellen liever de regeling open voor alle bedrijven, waarbij voor kleine bedrijven de voorwaarden uit de wet flexibel werken gelden. Bonden benadrukken de wens voor een 80-90-100-regeling. Verder is één van de andere studieafspraken van belang, namelijk financieel advies. Om een goed besluit te kunnen nemen hebben medewerkers inzicht in de eigen financiële situatie nodig. Anders wordt een keuze wel erg onzeker om te maken.

Cao-partijen hebben verder nog gesproken over de duur van de regeling en de hoeveelheid medewerkers die er gebruik van kunnen maken. Opties zijn een afspraak voor 4 jaar waarbij partijen halverwege evalueren op nader te bepalen criteria. Een andere mogelijkheid is een korte pilot van een jaar. Werkgevers zoeken nog naar een mogelijkheid voor een maximum deelname. Partijen gaan de mogelijke aantallen die er voor in aanmerking kunnen komen onderzoeken via de cijfers van het pensioenfonds. Wordt vervolgd op de volgende bijeenkomst op donderdag 2 juli aanstaande.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over deze ledenbrief. Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl of bel met 06-5252 2074. Voor individueel advies kan er contact opgenomen worden met de collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

Afdrukken