De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

De Unie sluit nieuw sociaal plan met RELX Nederland

Sociaal plan RELX

De Unie heeft samen met de andere vakbonden overeenstemming bereikt met RELX Nederland over een sociaal plan met de looptijd van 1 januari tot 31 december 2019. Een sociaal plan is bedoeld om de sociale, economische, juridische en arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van een organisatieverandering zo veel als mogelijk te ondervangen. De afgelopen jaren is er met enige regelmaat een organisatieverandering aan de orde geweest en dat zal ongetwijfeld bij RELX ook in 2019 doorgaan. De markt is continu in beweging en RELX wil daar zoveel mogelijk in meebewegen. De vakbonden vinden dat daar een passend sociaal plan bij hoort. Uiteraard zijn we benieuwd wat de medewerkers van RELX daarvan vinden.

Wat hebben we afgesproken?

De volledige tekst van het sociaal plan kun je hier lezen.

We realiseren ons dat de omvang van RELX qua aantallen werknemers en banen de afgelopen jaren stevig is gedaald. Daar waar krimp van aantallen functies aan de orde is zal de focus om het vinden van werk steeds meer gericht zijn op banen buiten RELX. Het sociaal plan is daarop afgestemd. Via De Unie kunnen we de medewerkers helpen bij het vinden van nieuw werk door een goede samenwerking met IMPLICIT, een outplacementbureau met een gedegen kennis en kunde in het begeleiden van mensen naar ander werk. Daar is voor de medewerker – afhankelijk van de lengte van het dienstverband – tussen de 3.500 en 6.500 euro voor beschikbaar.

We hebben ook afgesproken dat de medewerker 750 euro kan besteden aan juridische ondersteuning of aan financieel advies. Via De Unie kunnen we de medewerkers daar ondersteuning aan geven.

Er is afgesproken dat een medewerker maximaal 160.000 euro bruto aan beëindigingsvergoeding kan krijgen, tenzij zijn/haar bruto jaarsalaris hoger dan 160.000 euro bruto ligt. De vergoeding is gebaseerd op het salaris inclusief alle toeslagen maal een gewogen aantal maanden op basis van de transitievergoeding maal een factor van minimaal 1,5 en maximaal 1,8. Deze factor is afhankelijk van het dienstverband.

Daarnaast zijn er nog spelregels afgesproken rond voorrang bij project en een plaatsmakersregeling. Deze plaatsmakersregeling is gemaximeerd op 70% van de vergoeding die een medewerker als plaatsmaker zou krijgen wanneer de medewerker boventallig zou zijn geworden.

Hoe nu verder?

De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te kunnen stemmenover het sociaal plan.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger via gertjan.tommel@unie.nl of bel 06-52522034.