De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

De Unie in de media met onderzoek over koopkracht en bestedingsruimte

Bijna zes op de tien Nederlanders met een middelbaar of hoger opleidingsniveau menen dat hun bestedingsruimte de afgelopen jaren is gedaald of gelijk gebleven. Dit komt uit het onderzoek dat MWM2 in opdracht van De Unie heeft uitgevoerd. Reinier Castelein van De Unie: “We horen vaak dat iedereen erop vooruit gaat, maar de beleving is écht een andere. Wanneer mensen keer op keer iets anders waarnemen dan de door een kabinet gepresenteerde werkelijkheid, dan leidt dat tot onzekerheid. Die onzekerheid is schadelijk voor de stabiliteit van onze samenleving.”

Respons

We zijn overdonderd door het overweldigende aantal mensen die aan ons onderzoek hebben meegedaan, bijna 1500 ‘gewone’ respondenten en maar liefst 5.370 van onze eigen leden. Een bewijs voor ons dat het onderwerp inkomsten- en uitgavenzekerheid enorm leeft. De laatste vraag aan de deelnemers was of ze een gesprek willen met de onderzoekers en de voorzitter om verder te praten over de vragenlijst. In alle eerlijkheid hadden we verwacht dat er misschien 30 of 40 leden dat gesprek zouden willen. Maar het werden er meer dan 1100. We zijn vereerd, verrast en overvallen. Enthousiast gaan we er daarom mee aan de slag. We doen dit door een symposium te organiseren waar we de 1100 respondenten maar ook alle andere leden van De Unie voor uitnodigen.

Uitkomsten

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Een deel met alleen Unie leden, en een deel met een breder panel van Nederlanders die niet lid zijn van De Unie. De uitkomsten van het landelijke deel zijn geanalyseerd en daar zijn we vanaf vandaag volop mee in de media, te beginnen met een bijdrage van voorzitter Reinier Castelein aan Radio EenVandaag. De uitkomsten van het onderzoek vind je hier. Eveneens is het persbericht terug te lezen op onze website.

Ledenreacties

De reacties van onze leden onderzoeken we diepgaander in voorbereiding van het symposium. Dat doen we door het land in te gaan met rondetafelsessies met de onderzoekers en voorzitter Reinier Castelein, leden hebben hun interesse hiervoor kunnen aangeven tijdens het onderzoek.

Symposium

Op 16 mei organiseren we een symposium in Culemborg, met op het programma de terugkoppeling over ons onderzoek naar koopkracht, bestedingsruimte en inkomens- en uitgavenonzekerheid. We voeren interactieve discussies en hebben toonaangevende sprekers. De exacte locatie bepalen we pas als we weten hoeveel deelnemers er komen. Alle leden zijn voor het symposium uitgenodigd via de nieuwsbrief.