De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

De Unie: geen aanleiding voor inleveren RJC

Gisteren, 29 september 2020, heeft De Unie met haar collega-vakbonden met RJC overleg gevoerd. Dit overleg ging over insteek van RJC om tot kostenbesparing door een reductie van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers te komen. Hiermee, zo stelt de directie van RJC, levert RJC een bijdrage aan het overeind houden van KLM, KLC en daarmee ook RJC.

Ondanks dat het management niet verwacht dat het nodig is om een lening onder staatsgaranties via KLM aan te vragen, meent zij wel dat het nodig is om een bijdrage van de medewerkers te vragen via de inmiddels beruchte “staffel”. Gemiddeld zou dit uitkomen op een bedrag van 5% van de loonkosten. Daarmee zou het gaan om een bijdrage van zo’n 900.000 euro. RJC zegt dat met het inleveren van dit bedrag aan arbeidsvoorwaarden, de kredietfaciliteit van de banken en overheid veilig wordt gesteld. De vakbonden lezen nergens dat de opgelegde afspraken aan KLM (de term sheet) ook voor RJC zou moeten gelden.

Voorafgaand aan het overleg zijn door de gezamenlijke bonden vragen gesteld om inzicht te krijgen over de financiële situatie en verwachtingen van het RJC. Uit de antwoorden die we daarop schriftelijk en in het overleg hebben ontvangen, is voor ons géén ander inzicht ontstaan dan dat waarmee we de vorige bijeenkomst verlieten: we zien geen noodzaak voor een (symbolische) bijdrage aan de KLM-groep door de RJC-collega’s.

Zeker, het gaat momenteel erg slecht met KLM en daardoor ook met KLC, maar dit heeft voor het RJC niet dezelfde impact, omdat zij als externe MRO leverancier in de markt staat. Bovendien, heeft KLM/KLC uitdrukkelijk aangegeven met de “goedkoopste” vliegtuigen als eerste te gaan vliegen. De Embraer is dat goedkoopste vliegtuig en laat RJC nu juist die in onderhoud hebben.
De noodzaak tot onderhoud ontstaat door het vliegen zelf, niet door de hoeveelheid (on)gevulde stoelen. Er is vooralsnog bij RJC geen noodzaak tot financiële ondersteuning uit de staatslening die aan KLM beschikbaar wordt gesteld. De huidige financiële positie van het RJC is robuust. De vooruitzichten voor de komende paar maanden zijn de afgelopen weken naar beneden bijgesteld waardoor er geen stijging van het werkaanbod zal zijn maar juist een daling. De vooruitzichten voor daarna zijn ook zorgelijk. Een bijdrage van de medewerkers verandert niets aan de financiële positie of die vooruitzichten voor RJC.

Met name het grillige verloop van de COVID-19 met de geel, oranje en rode codes maakt het lastig voor KLC de benodigde capaciteit adequaat te voorspellen maar nog lastiger om de vluchten te vullen waardoor het aantal cancellations groeit. Dit betekent voor RJC dat de aanpassingen in bezetting dat grillige verloop moeten volgen. Tot vorige week was er behoefte aan inhuur, de laatste voorspellingen gaan nu uit van een (tijdelijke) overcapaciteit van ongeveer 20 man gedurende de winteroperatie. De vakbonden hebben aangegeven dat daarmee inhuur en detachering overbodig zijn, maar dat er nog steeds geen noodzaak is om voor RJC-medewerkers een bijdrage te leveren. En dat we onder de huidige omstandigheden niets zullen inleveren. RJC heeft aangegeven in de huidige situatie niet meer bij de vakbonden terug te komen om een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage af te spreken.

Uiteraard blijft De Unie samen met de andere vakbonden bereid om in tijden van nood samen met RJC oplossingen te zoeken. Jij en je collega’s zullen natuurlijk als eerste merken wanneer die nood aan de man is. Want dan zie je het werk opdrogen. Vooralsnog is dat gelukkig niet het geval.

Vragen?

Heb je vragen dan kun je contact opnemen met Gertjan Tommel, e-mailadres: gertjan.tommel@unie.nl. Telefoonnummer 06 5252 2034 of je kunt contact opnemen met jouw Unie-onderhandelingsdelegatie, Arjen van der Heide, Kees Klomberg, Sander ter Brugge.

 

Afdrukken