De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

De Unie , FNV en CNV hervatten gesprekken met Aedes over cao Woondiensten

De acties van de afgelopen tijd hebben tot resultaat dat cao-partijen, betrokken bij de cao Woondiensten, hebben besloten de gesprekken over een nieuwe cao te hervatten. De vakbonden hebben toegezegd hun acties op te schorten. Het vakbondsultimatum blijft van kracht. Mocht het hervatten van de gesprekken niet tot resultaat leiden dan worden de acties weer gestart.

Dat betekent dat de geplande actie van donderdag 19 april niet doorgaat!

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Edith Werger. Haar e-mailadres is: edith.werger@unie.nl. Haar telefoonnummer is 06 52 52 20 54.