De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

De Unie bij APG

APG

De Unie is als cao-partij direct betrokken bij APG. Wij behartigen de belangen van onze leden door voortdurend het gesprek te voeren met de leiding van APG. Als vakorganisatie binnen APG speelt De Unie een belangrijke rol bij de totstandkoming van de cao, het sociaal plan en het behartigen van ook jouw belangen.

Moderne arbeidsverhoudingen

Jij werkt bij APG en daar past een moderne vakorganisatie bij, die kiest voor vernieuwing. De Unie zoekt de samenwerking en het overleg en niet het conflict. Indien nodig laat echter ook De Unie zijn tanden zien. De Unie zet zich in voor moderne arbeidsvoorwaarden, zoals de uitbreiding van het partnerschapsverlof, ouderschapsverlof, seniorenregelingen, behoud verworven rechten, maar ook voor basis arbeidsvoorwaarden als een gerechtvaardigd goed loon. Dat doet De Unie voor jong en oud en ongeacht jouw standplaats, Amsterdam of Heerlen. Ook maatschappelijke thema’s als mantelzorgregelingen, financieel inzicht en loopbaanontwikkelingen, worden door De Unie op de agenda gezet.

Collectieve belangenbehartiging

We doen er alles aan om een goede cao af te sluiten en een stevig, rechtvaardig en modern sociaal plan. Daarnaast monitoren we de uitvoering van cao-projecten, reorganisaties, strategieontwikkelingen, pilots en studies van APG. We toetsen voortdurend de invloed van alle plannen op de medewerkers en sturen waar nodig bij. De Unie bewaakt bijvoorbeeld de voortgang van het Career Center en participeert in de Toetsingscommissie.

Waarom lid?

Als lid heb je rechtstreeks invloed op de besluiten die de werkgever neemt. Je hebt direct stemrecht bij het afsluiten van nieuwe cao’s, sociaal plannen en de pensioenregeling. We houden je op de hoogte van de gesprekken die wij voeren met de bestuurders van APG. We nemen jouw vragen mee en zorgen dat er antwoorden komen. Als Unielid heb je ook allerlei financiële voordelen. Bijvoorbeeld het recht op gratis rechtsbijstand en juridisch advies op het gebied van arbeidszaken. Als lid kun je bijvoorbeeld ook meteen gebruik maken van mantelzorgdienstverlening.

Individuele belangenbehartiging

Heb je te maken met een dreigend individueel conflict of wil je persoonlijk advies op het gebied van loopbaanontwikkeling, pensioen of andere arbeid gerelateerde zaken? Dan is De Unie er om jouw belang te dienen. Persoonlijk, daadkrachtig en oplossingsgericht. Je kunt deskundigen van De Unie om raad vragen via individueledienstverlening@unie.nl of telefoonnummer 0345 – 851 963. Daarnaast staan er binnen APG een aantal kaderleden van De Unie voor je klaar, die je met raad en daad willen bijstaan..

OR-Verkiezingen

Op 13 en 14 maart 2018 zijn OR-verkiezingen. Wij roepen je op om te gaan stemmen.

Stem op De Unie! De Unie maakt het verschil.

Wist je dat zonder De Unie de salarisverhoging van de cao 2017-2018 0,25% lager was uitgevallen?

Wist je dat zonder De Unie de remplaçantenregeling alleen recht gaf op de transitievergoeding en niet op de APG-vergoeding? Het verschil is de factor 1,9 of 1,75.

Daar waar anderen te snel toegeven, of zelfs iets willen afbreken,  blijft De Unie doorvechten voor haar leden en alle APG-ers. De werkgever luistert naar De Unie want al jaren heeft De Unie laten zien een fatsoenlijke en constructieve gesprekspartner te zijn.

Alle reden om trots te zijn dat je lid bent van De Unie.
Daarom: Stem op je club! Stem op lijst 3! Stem op De Unie!

Het behoeft geen studie. Stem op De Unie!

Bonus

Als bonus voor alle leden, leggen wij jou nog eens op een heldere manier uit hoe de BWWW-regeling in elkaar steekt en hoe je hiervan al gebruikt kunt maken tijdens de Making Of You Intensief. Kijk maar eens op deze link als je hierin geïnteresseerd bent.