De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

De laatste loodjes van de cao-onderhandelingen ING

Op 1 januari 2019 is de cao van ING Bank verlopen. We onderhandelen met ING voor een nieuwe cao. Wij houden de Unie-leden op de hoogte gehouden van de onderhandelingen. Lees hier de vorige nieuwsbrief.

Eindfase

Dank voor de vele reacties op de uitvraag naar het cijfer voor de onderhandelingen tot nu toe. Het helpt mij, Gerlinde en Yoap om de belangen in deze onderhandelingen te kunnen behartigen. We zitten volop in de eindfase. Deze week moet blijken of dit wordt afgerond met een resultaat. Over een groot aantal punten lijken we het eens te zijn en wordt al gewerkt aan teksten. Hieronder een selectie van de punten waar we nog over onderhandelen. De laatste loodjes dus.

Loon

Eerder hebben de vakorganisaties hun gezamenlijke inzet van 5,0% verbijzonderd tot 3,6% structurele loonsverhoging per 1 januari 2019, 1% incidenteel voor de jaarlijkse maatschappelijk collectieve uitkering (MCU) en 0,4% waarde voor wellbeing. ING heeft hier nu op gereageerd met een tegenbod. ING biedt structureel 2,25% per 1 september 2019, 0,2% voor de MCU en 0,2% voor wellbeing.

ING betrekt nu ook de periodiek en de éénmalige uitkering voor eindeschaligen in deze discussie. Als we de MCU verder willen vullen, zou dat volgens ING hieruit moeten worden gefund. Dat lijkt ons niet zo’n goede ruil, omdat daarmee structureel geld éénmalig wordt.

Op dit loonbod van ING gaan de bonden nu een tegenbod doen. Of we hier komende week uitkomen, zal de toekomst ons leren. Over het vervangen van de beoordelingsverhoging door een vaste periodiek lijken we het eens te worden, maar de hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

4×9

ING stelt de mogelijkheid van 4×9 uur werken ter discussie. Dit tot onvrede van enkele honderden medewerkers, die individueel en collectief met acties laten weten dat zij dit onbespreekbaar vinden. Zij hebben die ene vrije dag nodig om te herstellen, te zorgen voor hun naasten en zich te ontwikkelen in eigen tijd. Met 4×9 uur werken, kunnen deze medewerkers zich inzetten voor de klant, ING én privé en maatschappelijk actief zijn. Ik steun hen van harte. Nu ING nog…

Tijd en werkdruk

Uit de enquête belonen en waarderen blijkt dat medewerkers tijd op de eerste plaats hebben gezet. We hebben daarna gemerkt dat het lastig is om dit punt met één generieke cao-maatregel voor iedereen aan te pakken. Er lijkt meer mogelijk in maatwerk en overleg met de leidinggevende en de collega’s. Het idee is om de komende tijd dit onderwerp op een agile wijze meer inhoud te geven, waarbij (leden van) de vakorganisaties nauw betrokken zullen worden. Gezamenlijk kunnen we concrete initiatieven verder uitwerken, waarbij de vakorganisaties mede aan het roer zitten en ING capaciteit levert. Hiervoor zullen we een soort innovatiefonds oprichten. Wat we hier concreet voor beschikbaar stellen, is nog een open onderhandelpunt.

Flex

Op twee punten zijn we er met ING nog niet uit. Het eerste punt is de toevoeging van de 13e maand aan het loon van uitzendkrachten. Het tweede punt gaat over de positie van ING ten aanzien van de platformeconomie. Wil ING de nadelen er ook van (h)erkennen?

Arbeidsongeschiktheid / arbeidshandicap

Het losse eindje hier is de inkomenspositie van medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 0 tot 35%. Hoe kunnen we hun inkomenszekerheid verbeteren?

Komende onderhandeldagen

De 19e en 20e februari onderhandelen we verder om tot een deal te kunnen komen. Als dat lukt, breng ik de Unie-leden snel op de hoogte. Als het niet lukt, hebben we hierna geen nieuwe dagen gepland.

Invloed

Yoap Brugmann, Gerlinde Korterink en ikzelf zijn altijd benieuwd naar een mening over de onderhandelingen. Voor de Unie-leden doen wij deze onderhandelingen. Als lid van De Unie is er invloed op het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen. Laat ons een mening weten! Stuur deze nieuwsbrief door naar geïnteresseerde collega’s. Wie weet, willen zij ook lid worden van De Unie.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief, stuur een e-mail naar emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074. Ik kijk uit naar de reactie!