- De Unie - https://www.unie.nl -

CZ: verslag overleg sociaal plan

Op 17 mei 2021 is opnieuw overleg gevoerd over het sociaal plan van CZ. Dit overleg hebben we gebruikt om te inventariseren over welke onderwerpen we makkelijk overeenstemming kunnen bereiken en over welke onderwerpen partijen ver uit elkaar liggen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De onderwerpen waar partijen elkaar kunnen vinden

De werkgever toont zich tevreden met de opzet en structuur van het sociaal plan. De instrumenten uit het sociaal plan doen hun werk. CZ wil in principe de pilot van de vrijwillige vertrekregeling met een vergoeding van negen maandsalarissen omzetten naar een vast onderdeel van het sociaal plan. CZ wil daarbij duidelijker vastleggen dat bij vrijwillig vertrek er geen sprake is van een opzegtermijn voor de werkgever. Dit is in lijn met de bedoeling van de pilot, dus voor De Unie is er geen reden om hier bezwaar tegen te maken. Verder bleek uit de enquête dat de leden de vrijwillige vertrekregeling belangrijk tot zeer belangrijk vonden. Wij zijn dan ook blij dat deze regeling voortgezet kan worden.

Er zijn enkele tekstvoorstellen waar partijen wel uit gaan komen. Merendeels moeten we teksten aanpassen omdat de wet gewijzigd is of omdat CZ het beleid aangepast heeft. Het gaat niet om ingrijpende veranderingen.

Onderwerpen waar partijen ver uit elkaar zitten

CZ heeft voorgesteld de regeling preventieve mobiliteit aan te passen. In het sociaal plan is afgesproken dat werkgever de reorganisatie ruimschoots van tevoren bekendmaakt en in deze periode van een jaar de medewerkers faciliteiten ter beschikking stelt, waarmee zij hun arbeidsmobiliteit kunnen verbeteren. Deze termijn wil CZ terugbrengen tot zes maanden. In die periode kun je natuurlijk aanmerkelijk minder doen. Uit de enquête is gebleken dat de meeste leden betrekkelijk neutraal waren over dit onderwerp.

CZ vindt de beëindigingsvergoeding te hoog. De werkgever stelt voor dit in een aantal stappen te verlagen naar een niveau dat nauwelijks boven de transitievergoeding uitkomt. Inmiddels heeft de werkgever ook aangeven dat er ruimte is voor onderhandelingen.

De leden van De Unie gaven aan de beëindigingsvergoeding juist het belangrijkste onderwerp te vinden. CZ en De Unie zitten op dit onderdeel echt ver uit elkaar. Zeker omdat er ook nog een complicatie is dat de overgangsregeling uit de wetgeving is gehaald, waardoor de transitievergoeding voor medewerkers van 50 jaar en ouder veel lager (kan) uitvallen als we de vermenigvuldigingsfactoren niet verhogen. CZ wil de vermenigvuldigingsfactoren juist ingrijpend verlagen.

Contact

Wil je meer weten over de berekening van de beëindigingsvergoeding? Neem dan even contact met mij, belangenbehartiger Inge de Vries, op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl