De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

CZ: reorganisatie Operations

Toelichting bij de adviesaanvraag

Op dinsdag 16 april 2019 organiseert De Unie een ledenvergadering bij CZ in Sittard, naar aanleiding van de voorgenomen reorganisatie bij de divisie Operations. Als gevolg van deze reorganisatie dreigen met ingang van november 2019 al veel arbeidsplaatsen verloren te gaan.

 

Unie-leden zijn van harte welkom op dinsdag 16 april 2019 om 17.00 uur. De ledenvergadering wordt gehouden in Sittard, kamer SA01.07.  Nog niet aangemeld, aanmelden kan door mij een e-mail te sturen via inge.de.vries@unie.nl. Is een medewerker nog geen lid van De Unie maar wel geïnteresseerd. Stuur dan ook de aanmelding via e-mail naar mij.

Jouw vragen

Inmiddels krijg ik al veel vragen. Sommige van deze vragen moeten snel beantwoord worden. CZ handelt alsof het besluit al definitief is en benadert medewerkers met voorstellen. Wellicht is dit met de beste bedoelingen maar omdat nog veel onduidelijk is en vragen niet beantwoord worden, komt het niet bij alle medewerkers goed over.

Op vrijdag 12 april 2019 heb ik telefonisch overleg met CZ om de vragen die ik van leden krijg te bespreken. Zijn er vragen die nog niet aan mij zijn doorgegeven? Mail dan naar: inge.de.vries@unie.nl. Ik neem de vragen anoniem mee in het overleg met de werkgever. Hopelijk kan ik dan op 16 april in de ledenbijeenkomst antwoorden.

Informatie van CZ

Onderdeel van de aangekondigde reorganisatie is de digitalisering van de verzekerdennota’s. Als dit doorgaat, heeft het directe gevolgen voor de administratief medewerkers B en C. De medewerkers in deze functiegroep zijn preventief mobiel geworden. (Met uitzondering van de medewerkers werkzaam op de afdelingen CZ Fonds, unit PZP, Verhaalszaken, Zorgkantoor, Facilitair Bedrijf en Declaratieverwerking Buitenland). Zij hebben ook een leaflet gekregen waarop is uitgelegd wat CZ in deze situatie kan doen.

CZ biedt in deze leaflet een aantal regelingen aan. De Banenmatch, Snuffelstages, EVC en de workshop Personal Branding zijn onderdelen van het reguliere personeelsbeleid van CZ. Alle medewerkers van CZ kunnen hier gebruik van maken, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun rechtspositie. Banenmatch en een Snuffelstage zijn instrumenten die kunnen helpen om intern, bij CZ, een andere baan te vinden. Personal Branding en een EVC-procedure kunnen ook helpen op de externe arbeidsmarkt.

De vrijwillig vertrekregeling komt uit het sociaal plan. In het sociaal plan is het een algemene regeling. Het idee is dat bijvoorbeeld medewerkers die al een andere baan hebben gevonden, of die toch al besloten hebben te stoppen met werken, vrijwillig voor deze regeling kunnen opteren. Daarmee wordt wellicht voorkomen  dat medewerkers die hun baan hard nodig hebben, ontslagen moeten worden. Het is onduidelijk waarom maar 15 medewerkers van deze regeling gebruik kunnen maken. Ik heb hierover op vrijdag 12 april een telefonisch overleg.

In de leaflet worden ook nog twee instrumenten genoemd die ik nu niet zou adviseren. Het gaat over het Traject van werk naar werk en het Traject zelfstandig ondernemerschap. Dit zijn instrumenten uit het sociaal plan die ingezet worden nadat je boventallig bent geworden en nadat je werkzaamheden vervallen zijn. Als de werkgever deze instrumenten nu al aanbiedt, lopen ze vooruit op de reorganisatie.

Ondernemingsraad

Er is nu sprake van een voorgenomen besluit. De werkgever kan het besluit pas definitief maken als de ondernemingsraad positief advies heeft uitgebracht. De ondernemingsraad kan ook adviseren om het besluit aan te passen. De ondernemingsraad van CZ houdt een achterbanraadpleging. Daar kunnen medewerkers kritische vragen stellen over de reorganisatie.

Graag zie ik iedereen op 16 april!