De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

CZ – Reorganisatie

Op donderdag 28 maart 2019 heeft CZ een grote reorganisatie bij de divisie Operations aangekondigd. Het betreft nu nog het voornemen om een reorganisatie door te voeren. De ondernemingsraad van CZ heeft een adviesaanvraag gekregen. De reorganisatie is het gevolg van de digitalisering van de verzekerdennota’s. De medewerkers in het doelgebied van de reorganisatie zijn geïnformeerd. De mededeling heeft tot grote onrust onder de betrokken medewerkers geleid. Veel leden hebben zich inmiddels tot De Unie gewend. Zij maken zich zorgen over hun baan.

De Unie heeft haar leden uitgenodigd voor een ledenvergadering op dinsdag 16 april 2019 om 17.00 uur. De ledenvergadering wordt gehouden in Sittard, kamer SA01.07. De Unie-leden kunnen zich aanmelden door mij een e-mail te sturen via inge.de.vries@unie.nl. Is een collega die nog geen lid is van De Unie, neem hem of haar mee naar de ledenvergadering. Geef dan in de e-mail aan dat er een introducé meekomt.

In de ledenvergadering kunnen we praten over het voorgenomen besluit van de werkgever. De gevolgen die dit kan hebben voor betrokkenen. En het stellen van vragen over het sociaal plan van CZ.

Ik heb de directeur HRM van CZ verzocht om een formeel overleg. De werkgever zegt dat CZ zoveel mogelijk van de betrokken medewerkers intern een andere baan zal proberen te bieden. Daar wil ik graag verder over praten.

Zijn er dringende vragen of delen van informatie met De Unie, neem dan contact met mij op via 06-52522 091.