De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Contractcatering: Overleg opgeschort!

De huidige cao voor de contractcatering loopt op 1 april 2019 af. Begin februari is De Unie, samen met de andere bonden en de werkgevers in de catering, gestart met gesprekken over een nieuwe cao. Met deze nieuwsbrief houden wij de Unie-leden op de hoogte van de onderhandelingen om te komen tot een reële loonsverhoging, goede ontwikkelmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid.

Boodschap

Maandag 25 maart 2019 was de vierde ronde onderhandelingen voor de nieuwe cao. Aan het einde van de derde ronde hebben vakorganisaties een duidelijke oproep gedaan aan de werkgevers, om met een beter pakket te komen. Anders had het geen zin om verder te onderhandelen. De feedback van de leden van de vakorganisaties was ook duidelijk. Kom met een serieus bod en ga onderhandelen. Deze boodschap hebben we ze ook gegeven en werkgevers gevraagd met een concrete inzet te komen.

Werkgeverspakket

Na een lange schorsing kwamen de werkgevers met een totaalpakket. Zie hieronder hun pakket.

  1. Werkgevers willen afspraken maken per december 2019 over een gedeelde toekomstvisie die effect moet krijgen op de cao die per april 2020 ingaat.
  2. Werkgevers willen een duurzame inzetbaarheidsscan voor medewerkers waar de competenties verleiden, verrassen, flexibiliteit, vitaliteit en digitaal vaardig worden getest. Met behulp van e-learning kan de medewerker werken aan de gewenste competenties.
  3. Werkgevers willen met een zogeheten ‘BRAVO-scan’ inzicht geven in zijn/haar vitaliteit en meer bewustwording bij medewerkers creëren over zijn/haar gezondheid.
  4. Ze willen een pilot doen met zelfroosteren op twee locaties om meer flexibiliteit te creëren.
  5. Er wordt extra ingezet op het al bestaande doelgroepenbeleid.
  6. De aantrekkelijkheid van de branche vergroten door onder andere de scans en profilering.
  7. De werkgevers willen een gelijk speelveld houden door de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van de cao te behouden.
  8. De loonruimte biedt volgens de werkgevers ruimte voor een loonsverhoging van 1,5% per juli 2019 en 0,5% per januari 2020 voor een contract van één jaar. Een eventuele verbetering van de reiskostenvergoeding kan alleen ten koste van de loonsverhoging. De werkgevers vinden dit in vergelijking met andere vergelijkbare branches en de inflatie een passend bod.

Opschorten overleg

Het pakket is iets concreter maar nog steeds hetzelfde als waar we de vorige keer van zeiden dat dit onvoldoende was om over door te praten. Dus doen we nu ook wat we de vorige keer hebben gezegd te doen als er geen beter bod komt. We hebben de onderhandelingen opgeschort totdat de werkgevers met een beter bod komen. Niet alleen de komende onderhandeldagen als ook alle overleggen in de stichtingen en fondsen van de contractcatering zijn door de bonden opgeschort.

Reacties welkom

Vragen en/of suggesties over deze situatie zijn altijd welkom via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel mij via 06-5252 2074. Ik luister graag naar het verhaal!