De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Contractcatering: De Unie stemt in met cao Contractcatering

Na de ledenraadpleging is De Unie akkoord gegaan met het bereikte onderhandelingsresultaat. Er is sectorbreed draagvlak voor de nieuwe cao Contractcatering. Echter, voor KLM Caterings Services (KCS) zijn er bedrijfseigen redenen geweest om hier een andere positie in te nemen. De Unie is daar met de Unie-leden van KCS over in gesprek gegaan. Het gaat dan om zaken als de personele bezetting, waardering en arbeidsomstandigheden. De Unie pakt de door de leden genoemde punten op en gaat ze bespreken met de directie van KCS. Daarna koppelen we de uitkomst weer terug aan de leden bij KCS.

Vervolg

De teksten van de nieuwe cao Contractcatering worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Nu er een nieuwe cao is, krijgen de medewerkers bijvoorbeeld de collectieve loonsverhoging van 3,1% deze maand op de salarisstrook te zien. De nieuwe cao loopt van 1 april 2019 tot 1 april 2020. Het lijkt misschien nog ver weg maar we willen alweer starten met de gesprekken over de cao vanaf 1 april 2020. Dit willen we doen in samenspraak met een afvaardiging van de achterbannen van partijen en onder begeleiding van een externe procesbegeleider. Zo zorgen we ervoor dat jij meer te zeggen hebt over de cao en de zaken die spelen in de sector Contractcatering. Wordt dus snel vervolgd!

Contact

Zijn er reacties op deze ledenbrief neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074.