De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Contractcatering: De 3e ronde cao-onderhandelingen

De huidige cao voor de contractcatering loopt op 1 april 2019 af. Op 11 februari 2019 is De Unie, samen met de andere bonden en de werkgevers in de catering, gestart met gesprekken over een nieuwe cao. Met deze nieuwsbrief houden wij de Unie-leden op de hoogte van de onderhandelingen om te komen tot een reële loonsverhoging, goede ontwikkelmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid.

3e Onderhandeldag

Dinsdag 12 maart 2019 was de derde ronde onderhandelingen voor de nieuwe cao. Op verzoek van de werkgevers hebben we twee dagen gepraat over de ontwikkelingen in de branche, de toekomstvisie op het werk en de arbeidsverhoudingen. Op de derde dag wilden we ook wel eens weten wat de werkgevers concreet willen met de arbeidsvoorwaarden. Na weer bijna een hele dag in algemene zin praten over ontwikkelingen hebben we het overleg geschorst. We hebben daarna aangegeven dat de werkgevers nu echt concreet moesten worden op onze inzet en hun onderhandelpunten. Dat lukte ze maar gedeeltelijk en was ook nog eens zwaar teleurstellend. Hieronder de cao-voorstellen van De Unie en de mondelinge voorstellen van werkgevers.

Loon

De Unie stelt een duidelijke loonsverhoging voor die leidt tot een reële koopkrachtverbetering. De koopkracht verbetert, wanneer de medewerker meer verdient dan de waardevermindering van geld (inflatie). De inflatie voor het jaar 2019 is 2,5%. Dus hebben we het over een loonsverhoging die duidelijk meer is. De werkgevers vinden de koopkracht van de medewerkers ook belangrijk. Hun vertaling ervan is een loonsverhoging van 1,5% per juli 2019 en 0,5% per januari 2020 voor een contract van één jaar. Volgens werkgevers kan een eventuele verbetering van de reiskostenvergoeding alleen ten koste van de structurele loonsverhoging. Dat is niet eens koopkrachtbehoud en daarmee zwaar teleurstellend!

Duurzame inzetbaarheid

De Unie wil een vrijwillige regeling om het werk geleidelijk te verminderen. Een regeling waarbij de medewerker nog 80% van zijn uren werkt, 90% salaris ontvangt en 100% pensioenopbouw. De werkgevers vinden dit niet de oplossing, mede omdat het pensioenfonds de uitvoering niet ziet zitten. De vakorganisaties zijn daar nog niet van overtuigd en willen over het voorstel doorpraten.

Ontwikkeling en opleiding

De Unie wil goede mogelijkheden voor de medewerkers om trainingen te doen voor het op peil blijven in de eigen functie. Ook willen we mogelijkheden voor het volgen van opleidingen voor functies binnen of buiten de branche. De werkgevers willen hier ook wel stappen in zetten maar zoeken naar nieuwe wegen om dit te bereiken. De Unie heeft het goede werk van de cao-werkgroep en de website https://www.doewatjezelfkunt.nl nog maar eens genoemd. Als je persoonlijke ontwikkeling echt aandacht geeft, dan werkt het goed. Kijk maar naar de resultaten en het succes bij cateraars Hutten en Sodexo!

Vitaliteit

De Unie wil aandacht voor gezondheid, niet-roken, duurzaam eten en beweging. Om de drie jaar een gesprek of scan om na te gaan of de medewerker op de goede weg is. Werkgevers vinden vitaliteit ook belangrijk maar hebben nog geen concrete voorstellen gedaan. Ze willen samen met de vakorganisaties dit verder invullen en zichtbaar maken.

Volgende gesprekken

Op maandag 25 en dinsdag 26 maart 2019 staan de volgende rondes gepland. Donderdag de 28maart is een reservedatum. Het is de vraag wat werkgevers doen met de duidelijke oproep van de vakorganisaties om een beter pakket op tafel te leggen. Anders heeft het geen zin om verder te onderhandelen. We houden de Unie-leden uiteraard op de hoogte. Vragen en/of suggesties zijn altijd welkom via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel mij via 06-5252 2074. Ik luister graag naar het verhaal!