De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

CED en SOS International: Harmonisatie cao’s

Na zeer lang en intensief te hebben onderhandeld hebben we eind vorige week eindelijk een onderhandelingsresultaat bereikt met de directie van CED over 1 cao voor alle medewerkers in dienst van CED en SOS International. Eerder hadden cao-partijen nagenoeg overeenstemming bereikt over de cao, waarna de Coronacrisis uitbrak. Dit heeft letterlijk ‘’alles op zijn kop gezet”! Tijdens het onderhandelingstraject hebben we telkens overleg gevoerd met de ondernemingsraad.

Het opgesteld document door CED tref je hier aan, waarover cao-partijen nu alsnog een onderhandelingsresultaat hebben bereikt. We verzoeken de Unie-leden om deze bijlage goed door te lezen immers, het is aan de leden van De Unie om een stem hierover uit te brengen.

We lichten hieronder enkele onderwerpen toe uit het onderhandelingsresultaat:

Materiële verhogingen

Helaas is de financiële situatie waarin CED verkeert van dien aard, dat er door CED weinig onderhandelingsruimte is geboden voor een structurele loonsverhoging. Dit houdt dan ook in, dat naast een bedrag van bruto € 500,- (naar evenredigheid van het dienstverband), uit te keren in november 2020, eerst in november 2021 een structurele loonsverhoging is geboden van 1% voor alle medewerkers in dienst van CED en SOS International. Gezien de huidige situatie en de onzekerheid wat de komende periode gaat brengen, was dit het maximale wat er nu te realiseren viel. Voor het overige verwijzen wij je naar de toelichting in de bijlage waarin de financiële omstandigheden waarin CED verkeert, zoals nader is toegelicht door de directie van CED. Door de ontwikkelingen rondom de Coronacrisis is het momenteel niet te overzien hoe de economie zich in Nederland ontwikkelt. Om die reden hebben wij meer dan voorheen overleg met de directie van CED. Over twee weken staat wederom een gesprek met de directie ingepland.

Harmonisatie cao’s

  • In het kader van de harmonisatie van beide cao’s komt de bijdrage voor de ziektekostenverzekering voor CED medewerkers per 1 november 2021 te vervallen. Er wordt nog een eenmalige netto bijdrage ad € 187,- vergoed aan de CED medewerkers over de periode van 1 november 2020/1 november 2021 waarna door CED geen bijdrage in de ziektekostenverzekering meer is verschuldigd.
  • Een andere wijziging heeft betrekking op een deel van de CED medewerkers (functiegroep 1 tot en met 6). Deze groep medewerkers werkt gemiddeld 38 uur per week en ontvangt 13 ADV-dagen. Alle medewerkers werken voortaan 40 uur per week en deze medewerkers ontvangen dus 2 uur extra salaris per week ten opzichte van de huidige situatie. Zij bouwen hierover ook pensioen, vakantietoeslag en de 13e maand op. Bij SOS International was de arbeidsduur al 40 uur per week; voor hen verandert er dan ook niets.
  • De hoogte van de onregelmatigheidstoeslag (ORT), zoals SOS International die nu kent, blijft ongewijzigd. De ORT-regeling gaat bovendien ook gelden voor alle medewerkers (ook bij CED) die op onregelmatige tijden werken.
  • De eindejaarsuitkering voor medewerkers van SOS International wordt vervangen door een 13e maand. De medewerkers van CED hebben dit al. Over deze 13e maand bouwt de medewerker ook pensioen en vakantietoeslag op. De daarmee gemoeide structurele salarisverhoging voor de medewerkers van SOS International bedraagt daarmee 1,3% bovenop de andere verhogingen, die eerder zijn genoemd.
  • Het functiehuis van CED gaat ook gelden voor SOS International.

Stemmen

Wij leggen dit onderhandelingsresultaat neutraal aan de leden voor. Zij hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Contact 

Zijn er vragen neem dan contact op met belangenbehartiger, Ton van Eijden, via e-mail ton.van.eijden@unie.nl.