De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

CBR: Onze reactie op het gratis vrijwillig overwerken

Zoals bekend heeft de directie van het CBR jullie een aantal voorstellen gedaan om de problemen ontstaan door de coronacrisis het hoofd te bieden. Deze hebben ze eerder ook aan ons, de vakbonden, voorgelegd. Wij hebben hier toen uiteraard niet mee ingestemd omdat we van mening zijn dat dit nu nog niet nodig is en daar absoluut geen draagvlak voor is. Er is daarop door de directie een enquête uitgezet die door jullie massaal is ingevuld. Daaruit blijkt dat er onder jullie voor het gehele pakket inderdaad onvoldoende draagvlak is.

Wij begrijpen als vakbonden dat er een achterstand ontstaan is in de examinering en dat dit maatschappelijk gezien ongewenst is. Daarnaast horen we vaak van onze leden dat ze niet willen dat de kandidaten de dupe worden van lange wachttijden.

Uiteindelijk heeft de directie ons deze week, naar aanleiding van de enquête, als vakbonden een voorstel gedaan om medewerkers maximaal 10 dagen (73,3 uur) zonder toeslag over te laten werken. Dit betreft dan die medewerkers die tijdens de crisis niet zijn ingezet en buitengewoon verlof hebben gekregen. Hierop hebben wij de directie wederom meegedeeld dat er, ook gezien de uitkomsten van de enquête, onvoldoende draagvlak is om dit voorstel in de cao op te nemen. Wij gaan het daarom ook niet formeel aan jullie voorleggen.

De directie vraagt je nu of je, als je buitengewoon verlof hebt gekregen, dit jaar maximaal 10 dagen op vrijwillige basis overwerk wil verrichten zonder overwerktoeslag. Op basis van de cao mag de directie dit altijd vragen. Het afzien van de overwerktoeslag is immers vrijwillig.

Als vakbonden kunnen wij, gezien de situatie begrip opbrengen voor het verzoek van het CBR. Ook omdat we horen dat er collega’s zijn die iets terug willen doen voor het CBR, dat ook niet op de crisis zat te wachten. We hebben nog wel gevraagd om als blijk van waardering toch iets extra’s te doen voor diegenen die wel vrijwillig zonder toeslag over gaan werken. Helaas heeft de directie daar geen gehoor aan gegeven.

Nogmaals, we hebben begrip voor het verzoek van het CBR, vooral vanuit het maatschappelijk belang zoveel mogelijk examens te rijden, mede omdat het op basis van vrijwilligheid gaat en de cao dit niet in de weg staat. Het is dus op basis van vrijwilligheid. Mocht je op een of andere manier toch “gedwongen” worden over te moeten werken of af te moeten zien van de overwerktoeslag, dan horen we dit graag.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de belangenbehartiger, Gerard van der Lit, via e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl of bel 06-5252 2010.

 

Afdrukken