De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

CBR: cao-akkoord bereikt, start nieuwe cao-onderhandelingen

Op de intranetsite van het CBR is er te lezen dat De Unie een definitief cao-akkoord heeft bereikt. Een overgrote meerderheid van De Unie-leden heeft voor gestemd. Niet iedereen is dus tevreden. Dat spijt De Unie, maar al met al is het een gedragen akkoord geworden. Dit akkoord is niet het einde van een traject, maar eigenlijk veel meer het begin van het volgende cao-traject.

Wat bedoelt De Unie hiermee?

De afgelopen periode zijn er samen veel gesprekken gevoerd. Vaak hele stevige gesprekken over de inhoud van dit cao-akkoord. De emoties laaiden soms hoog op. Deels over de inhoud, maar veel vaker ging het om andere zaken. Het vertrouwen in de directie van het CBR en de leidinggevenden is niet optimaal. Dat hebben wij als De Unie regelmatig in al die overleggen naar voren gebracht. Wij zijn ervan overtuigd dat als daar niet goed aan gewerkt gaat worden we in het volgende cao-traject weer dezelfde problemen gaan krijgen. Er is afgesproken om dit item nu eerst eens gezamenlijk goed aan te gaan pakken. Daarbij is het de insteek van De Unie dat we het niet over de medewerkers gaan hebben, maar iedereeen er echt bij gaan betrekken. Wat gaat er goed? Wat zit er dwars? En vooral hoe gaan we het oplossen. Veel vragen, maar wij lopen hier niet voor weg, sterker nog wat De Unie betreft is dit het belangrijkste thema dat echt opgelost moet gaan worden.

Daarnaast zullen we voor de volgende cao-onderhandelingen eerst de Unie-leden om input vragen voor de volgende cao.

Kortom, dit is niet het einde, maar een begin van een mooi avontuur waar ieder lid van De Unie een belangrijke rol in gaat spelen. Wij kijken er naar uit.

Contact

Zijn er vragen of opmerkinge Neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl.