De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Zoetwaren: Onderhandelingen met een zure bijsmaak …

. . . zeg maar gerust: Bittere bijsmaak:

Drie uitvoerige bijeenkomsten met werkgevers met-de-benen-op tafel om tot een gezamenlijke visie te komen. Een informele bijeenkomst om onderhandelingen te bespoedigen en viermaal een ronde om te onderhandelen. Het enige wat dat oplevert: een eindbod – take it or leave it!

Ronde IV

Op 27 maart 2018 kwamen de werkgevers met het volgende:

  • Een cao met ingang van 1 januari 2018 tot 1 april 2019 – een afspraak voor 15 maanden.
  • Per 1 april is men bereid de lonen te verhogen met 2% met eenmalig nog ergens ½%.
  • De 80-90-100 wordt 7 jaar voor AOW toegankelijk (was 6 jaar).

Voor de rest blijft alles bij het oude en gaan we studeren op gezondere roosters, een werktijdenregeling en “loon naar toegevoegde waarden”.

Gaat het slechter, even goed of beter met de Zoetwarenindustrie?

De afgelopen jaren was de jaarlijkse verhoging ook 2%. Gelet op wat werkgevers nu voorstellen, gaat het dus niet beter of slechter met de Zoetwarenindustrie. Wat vinden de medewerkers? Als men vindt dat het beter gaat met de industrie dan in voorgaande jaren, dan hoort daar ook een hogere loonsverhoging bij. Bovendien is er verder geen sprake van andere arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen. Zelfs ons bescheiden maar sympathieke voorstel, iedereen van 66 jaar en ouder 6, extra vrije diensten te gunnen werd uiteindelijk weer door de werkgevers van tafel gehaald, terwijl dit (nu nog) om slechts een heel beperkt aantal medewerkers gaat. De rest van onze voorstellen kwam overigens ook niet aan bod.

Herhaalde vraag aan de medewerkers: Is de cao nog wel op jou van toepassing?

Bijlage II uit de cao is bepalend: Heeft iemand een functie die op maximaal 200 ORBA-punten gewaardeerd is, dan is de cao op diegene van toepassing. Het hangt niet van de hoogte van het salaris af. Dat berust op een misverstand.

Ik vraag leden met een functie die gewaardeerd is op meer dan 200 ORBA-punten nadrukkelijk zich bij mij te melden, zodat ik een beter beeld heb van het juiste aantal leden waarop de cao van toepassing is. Mogelijk werk je bij een bedrijf met een eigen cao (dan is de cao Zoetwarenindustrie ook niet van toepassing), laat het mij weten.

Reageer!

Mocht je vragen hebben over de onderhandelingen of je mening willen geven, neem dan contact met mij op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-52522067.