De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao voor de Zorgverzekeraars

 

Op maandag 24 juni 2019 heeft De Unie opnieuw onderhandeld met de werkgever over de cao voor de Zorgverzekeraars. In deze nieuwsbrief leg ik uit hoe ver we zijn met de onderhandelingen.

 

 

Stand van zaken

Ik heb al eerder laten weten dat we in deze cao-onderhandelingen ook over de pensioenregeling praten. De pensioenwereld is momenteel volop in beweging. We kunnen nu nog niet uitsluiten dat de nieuwe ontwikkelingen al in 2020 gevolgen hebben voor het huidige pensioencontract.

Onze pensioensituatie

We horen de laatste tijd veel over onze (toekomstige) pensioenen. Hierbij geef ik  informatie over de situatie van het SBZ-pensioenfonds, over de ontwikkelingen met betrekking tot wet en regelgeving en wat dit kan betekenen voor het cao-overleg. Daarom in drie stappen een korte update over de vraag wat dit voor ons betekent. (Bekijk hier de bijlage).

Wat betekent dit voor het cao-overleg?

Op een aantal vlakken hebben werkgevers en vakbonden al een paar mooie afspraken in de steigers staan voor de cao. Enkele voorbeelden: we willen een sabbatical invoeren en het volgen van opleidingen extra stimuleren. Werkgevers en bonden hebben in dit cao-proces ook al afgesproken dat we voor 1 december 2019 meer duidelijkheid willen over het pensioen en dat de loonafspraak die we gaan maken in zal gaan per 1 juli 2019.

Ten aanzien van pensioen kan er nu nog geen definitieve afspraak worden gemaakt omdat sociale partners eerst meer informatie nodig hebben over de mogelijke gevolgen van de commissie parameters, voor de pensioenafspraken in 2020. Wel hebben sociale partners een denkkader ontwikkeld waarbinnen ze dit vraagstuk willen aanvliegen. Dit denkkader kent de volgende stappen:

 • Inzicht verkrijgen in de mogelijke gevolgen commissie parameters voor 2020 en verder
 • Op basis van deze cijfers afspraak maken over maximering premie in 2020 met mogelijke gevolgen voor de inhoud van de regeling in dat jaar (dit kan nodig zijn als de premie door de nieuwe rekenregels van de commissie parameters scherp gaat stijgen)
 • In 2020 onderhandelen over een nieuw contract:
  –  met een looptijd van ongeveer 2 jaar;
  –  waarbij alle partijen excessieve premiestijging willen voorkomen (jij betaalt
  ongeveer 25% van een premiestijging);
  –  er een nieuwe ambitie wordt geformuleerd voor de regeling op de middellange         termijn.
 • In 2022 gesprekken voeren over het inrichten van een nieuw stelsel op basis van het pensioenakkoord.

De Unie zet het cao-overleg voort op 9 en 19 september 2019, met het doel om in september 2019 een cao af te sluiten.

Contact

Zijn er vragen stuur een e-mail naar inge.de.vries@unie.nl.