De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Unilever, oordeel zelf

Op donderdag 19 september 2019 heeft De Unie wederom met jouw werkgever onderhandeld over de nieuwe cao voor Unilever. Hoewel “onderhandeld” hier een wat misplaatst werkwoord is. Waarom wij dat vinden, dat staat hieronder.

 

Belangen van 90% van de cao-populatie tellen volgens Unilever even niet

Wederom heeft De Unie moeten constateren dat Unilever ervoor gekozen heeft de belangen van 90% van haar medewerkers die onder de cao vallen opzij te moeten zetten, om druk uit te oefenen op wat voor Unilever blijkbaar op dit moment als enige telt. Namelijk meer flexibiliteit voor de medewerkers van de fabriek in Hellendoorn.

Dit omdat de positie van die fabriek, volgens Unilever, onder druk staat. Vanwege verminderde volumes (overigens een keuze van Unilever zelf), te weinig flexibiliteit en een te hoog kostenniveau. Even terzijde merk ik, belangenbehartiger Marco Vallebella, op dat tegenover de op volle kracht vereiste extra (of “andere” zoals het Unilever zelf het noemt) flexibiliteit, Unilever geen werkgelegenheidsgarantie wenst te geven of mag geven.

Vakverenigingen onder (tijdsdruk) gezet

Meer dan de helft van de tijd die gereserveerd werd voor het overleg ging op aan de kwestie Hellendoorn. Met overigens een redelijke mate van herhaling van zetten. Daarnaast heeft de delegatie van Unilever het overleg een tweetal keer geschorst, zonder dat er daartoe een duidelijk aanleiding voor was. Mijn indruk is dat het de bedoeling is geweest om het overleg bewust te vertragen zonder verder inhoudelijk in te hoeven gaan op alle andere cao-onderwerpen.

Namens mijn leden heb ik richting Unilever het ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken. Unilever beaamde dat het voor hen prioriteit nummer één is afspraken te maken over flexibiliteit Hellendoorn. Zolang er geen akkoord daaromtrent is, kan verder niet inhoudelijk over de cao worden gesproken. Unilever zet daarmee de vakorganisaties onder (tijdsdruk) ook omdat, zoals bekend, het voor Unilever nog steeds niet mogelijk is om na 1 november eventueel afgesproken loonsverhogingen met terugwerkende kracht toe te kennen.

Oordeel zelf

Uiteraard kan ik hier aangeven wat mijn oordeel is over de gang van zaken en hoe ik de houding van Unilever kan definiëren. Maar ik heb liever dat de Unie-leden zelf een oordeel hierover vellen.

WL 2: Geen enkele beweging

Naast een presentatie over “The future of work” was er alleen nog tijd voor de vakorganisaties om te onderbouwen waarom wij vinden dat de werkingssfeer van de cao naar WL 2 zou moeten worden uitgebreid. Of dat in ieder geval een onderzoek plaats zou moeten vinden over de WL 2 populatie over hun arbeidsvoorwaarden. Deze onderbouwing werd door ons gegeven op verzoek van Unilever tijdens het laatste overleg in augustus. Met verbazing constateerde ik dat, na onze uitleg, Unilever er niet eens over na wilde denken, maar het voorstel zonder pardon van tafel heeft geveegd. Met andere woorden: Waarom werden wij toen gevraagd ons voorstel te onderbouwen, als Unilever al bij voorbaat niet van plan was om hierover te praten? Het getuigt mijns inziens van weinig respect. In ieder geval wat dit specifieke geval betreft.

Hoe nu verder?

Omdat De Unie WEL vindt dat de belangen van alle medewerkers die onder de cao vallen belangrijk zijn, gaan wij proberen met man en macht nog extra data, desnoods in de avonduren te vinden, zodat er een resultaat kan worden bereikt vóór 1 november aanstaande. De Unie weigert echter zich oneigenlijk onder druk te laten zetten, als het om de inhoud van het resultaat gaat. Dan maar na 1 november. Ik vertrouw hier op jouw begrip. Het is niet de keuze van De Unie geweest om het overleg onder druk te zetten.

Zeg het voort!

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeert De Unie de Unie-leden onmiddellijk. Graag herhaal ik hierbij nadrukkelijk mijn oproep om deze nieuwsbrief zoveel mogelijk met collega’s te delen. Het is namelijk de enige weg waarlangs De Unie niet georganiseerde collega’s proactief kan bereiken en van informatie kan voorzien, die niet rechtstreeks uit de communicatieafdeling van Unilever komen. Dank alvast hiervoor!