De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Unilever 2017-2018: Onderhandelingsresultaat

Op dinsdag 16 januari 2018 heeft De Unie een onderhandelingsresultaat met Unilever bereikt, over een cao voor de periode 1 mei 2017 tot en met 30 juni 2018. Het gaat hier om een periode van veertien maanden.

Waarom nu pas?
Rondom de periode waar De Unie normaliter bezig had moeten zijn met dit cao-traject is van alles gebeurd binnen Unilever. Eerst de organisatiewijzigingen en onderhandelingen over het sociaal plan bij R&D, dan de mislukte overnamepoging door Kraft-Heinz, dan de verkoop van de Unox fabriek in Oss met de sociale onrust die dit met zich meebracht. En, last but not least, de voorgenomen verkoop van BCS. Al met al zeer ingrijpende en tijdrovende trajecten, die echter betrekking hebben gehad voor de meerderheid van de medewerkers van Unilever in Nederland. Om die reden is het niet mogelijk geweest om het cao-traject tijdig op te starten en af te ronden.

Waarom onderhandelingsresultaat en geen principeakkoord? 
Lees hier het bereikte onderhandelingsresultaat. De Unie heeft redelijk wat bereik. Over het eindresultaat is De Unie niet ontevreden. Het is echter onmiskenbaar vervelend dat, door het falende systeem bij Unilever, het niet mogelijk is gebleken om de structurele loonsverhoging te laten plaatsvinden in het kalenderjaar 2017. Ook is het jammer dat verschillende onderwerpen met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid nog niet concreet uitgewerkt zijn.

Positief is echter dat de medewerker een geldbedrag over 2017 krijgt, gelijk aan 2% van het salaris. Een percentage die redelijk ruim boven het gemiddelde ligt dan de afspraken in de meeste cao’s in 2017. Deze liggen namelijk rond de 1,5%. Ook is positief te noemen dat de medewerker dit jaar een structurele loonsverhoging krijgt van in totaal 2,4% en dat een groot deel van de voorstellen van De Unie met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid concreet benoemd en meegenomen worden naar de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid.

Al met al reden voor de onderhandelingsdelegatie om dit resultaat met opgeheven hoofd voor te leggen aan de Unieleden.

Het woord is nu aan Unieleden! 

De Unieleden hebben een uitnodiging gekregen om hun stem uit te brengen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao.