De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Technische Groothandel. We zijn weer in gesprek!

Allereerst de beste wensen voor 2019. Wij zijn het jaar inmiddels al goed begonnen. Maandag 7 januari 2019 hebben wij met de werkgever eindelijk weer met elkaar gesproken. Er is wel een nieuwe partij op verzoek van de WTG aangeschoven, een alternatief voor vakbond zoals ze zichzelf noemen. Het doel van het gesprek was om te kijken of we tot een nieuwe cao kunnen komen. De uitkomst was op zich positief. Dit geeft hoop voor 2019! Onderstaand de uitkomsten van het gesprek.

Rapport over toekomst

We hebben afgesproken dat we gezamenlijk het rapport over de toekomst van de sector vast gaan stellen. Hier staan op dit moment een paar conclusies in die we niet uit de onderliggende gegevens kunnen plaatsen. De opstellers zullen hier een toelichting op geven en de conclusies eventueel aanpassen.

Derde jaar WW

Hierover hebben we afspraken gemaakt. Dit thema gaat tijdens de cao-onderhandelingen een plaats krijgen. Dan kunnen we in deze gesprekken ook de conclusies uit het rapport meenemen.

Werkgroepen

De uitkomsten van het rapport zullen naar alle waarschijnlijkheid leidden tot thema’s die we in de cao moeten bespreken. Om dit goed voor te kunnen bereiden, worden er voor de belangrijkste thema’s werkgroepen gevormd om de verschillende mogelijkheden en oplossingsrichtingen voor te bereiden. Dit zal nog een hele klus worden. Deze werkgroepen zouden dan vóór 1 april 2019 hun bevindingen moeten leveren om onnodig uitstel van een nieuwe cao te voorkomen.

Procesbegeleider cao

Om het proces van de cao-onderhandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we vastgesteld dat het goed zou zijn om een onafhankelijk procesbegeleider aan te stellen. Wat De Unie betreft is dit een goede zaak. Wie dit gaat worden bespreken we later nog.

Vervolgdata

We hebben een vervolgoverleg gepland op 15 januari 2019 om het rapport definitief vast te stellen en invulling aan de werkgroepen te geven. Er zijn nog meerdere data gepland, maar daarover later meer.

Conclusie

We zijn weer in gesprek en daarover zijn we hoopvol gestemd. Garanties over een goede afloop kan ik niet geven, zeker niet gezien de meer dan 25 jaar ervaring die ik met de cao-overleggen in deze sector gehad heb. Ik sta er in ieder geval samen met onze kadergroep zowel constructief als ook positief in. Daar zal het zeker niet aan liggen.