De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Technische Groothandel stapje dichterbij

We hebben in het proces om te komen tot een nieuwe cao Technische Groothandel weer een stapje gezet. Het zijn kleine stapjes, maar er zit in ieder geval vooruitgang in. Waar staan we nu?

Rapport

Het rapport over de toekomst van de Technische Groothandel is inmiddels vastgesteld. Het is een uitgebreid rapport geworden. De uitkomsten zijn uiteraard voor meerdere uitleg vatbaar, maar er ligt een basis. Het rapport is HIER te downloaden.

Werkgroepen

Er zijn uit het rapport drie thema’s naar voren gekomen die nadere invulling moeten krijgen. Dit zijn;

  • Werktijden en dagspiegel
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Functiegebouw.

We hebben een bureau geselecteerd die ons hierbij gaat helpen. De werkgroepen moeten nog ingevuld worden, maar het is de bedoeling dat iedere partij aan de cao hier iemand voor levert. Het is niet de bedoeling dat hier onderhandeld wordt, maar vooral de verschillende opties in kaart gebracht worden. Mocht er interesse zijn om aan deel te nemen, dan hoor ik het heel graag.

Cao-proces

De informatie vanuit de werkgroepen wordt ingebracht in de cao-onderhandelingen. Zoals de leden weten, gingen die onderhandelingen heel erg moeizaam. Daarom heeft De Unie op een eerder moment voorgesteld om hier een onafhankelijke procesbegeleider voor aan te stellen. We hebben de heer W. Kooiman hiervoor bereid gevonden. Zelf heb ik goede ervaringen met hem en ben hoopvol gestemd dat hij ook dit proces in goede banen zal leiden.

Tijdspad

De werkgroepen gaan de komende maanden aan de slag en we hebben de ambitie om in april de cao-onderhandelingen te kunnen starten met als uitgangspunt de uitkomsten uit de werkgroepen. Op basis daarvan zal de kadergroep Technische Groothandel van De Unie een voorstellenbrief opstellen en ter instemming aan de Unie-leden voorleggen.

Zijn er vragen en/of opmerkingen, dan hoor ik het uiteraard graag via e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl.