De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Technische Groothandel gaat echt van start

Arbeidsvreugde voor alle werknemers in de Technische Groothandel

We gaan nu echt van start met de onderhandelingen over de nieuwe cao. We gaan het dit keer een beetje anders doen. We hadden in de vorige cao afgesproken dat we een rapport op zouden laten stellen en op basis van die uitkomsten de onderhandelingen in zouden gaan. Dit gaan we nu ook zo doen. Alle partijen hebben een voorstellenbrief ingediend met de voor hen de belangrijkste punten. Wij hebben ook een voorstellenbrief ingediend. Deze is gebaseerd op het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie en de uitkomsten van de werkgroepen die naar aanleiding van het rapport enkele aanbevelingen gedaan hebben.

Het thema van De Unie voor deze onderhandelingen is “De arbeidsvreugde voor de werknemer in de Technische Groothandel vergroten”. Alle voorstellen en afspraken zullen gewogen worden of het inderdaad de arbeidsvreugde gaat verhogen.

Op maandag 8 april 2019 gaan we gezamenlijk het gesprek aan. Het eerste overleg gaat vaak over het toelichten van de verschillende inzichten. Mocht er echt al iets te melden zijn, dan horen de Unie-leden het zo snel mogelijk van mij.

Zijn er naar aanleiding van de voorstellenbrief of het rapport vragen, stuur dan mij een e-mail  gerard.van.der.lit@unie.nl.