De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Technische Groothandel

Ik, belangenbehartiger Gerard van der Lit, wil alle Unie-leden hartelijk danken voor alle input en hart onder de riem berichten, dit helpt enorm. Vooral het eerste. Wat andere bonden ook doen, laten of willen, wij blijven als De Unie uitgaan van onze eigen kracht. Onze inzet, in nauw overleg met de kadergroep en de reacties, blijven leidend in de onderhandelingen. Dit betekent niet dat dat wij maar gewoon doen wat we willen. Nee, primair willen we gewoon een cao met alle partijen afsluiten zodat de rust in de sector en op de werkvloer weer zo snel mogelijk terugkeert.

Afgelopen maandag hebben we weer informeel verder gesproken over de cao. De WTG schrijft op haar website dat we het al eens zijn over de uitgangspunten voor de nieuwe cao. Het klopt dat we verder gekomen zijn in de gesprekken. De WTG beseft inmiddels dat verslechteringen niet gewenst zijn. De uitgangspunten zijn allemaal nog wel erg hoog over. Er moet nog veel uitgewerkt gaan worden. De WTG wil de cao verder flexibiliseren, of zoals zij het noemen, moderniseren. Wij ook wel, maar of we nu allemaal hetzelfde verstaan over moderniseren en flexibiliseren is nog de vraag die open staat.

De gesprekken verlopen open en constructief, maar ook moeizaam. De verruiming van de dagspiegel en de seniorendagen afschaffen en omzetten naar iets van duurzame inzetbaarheid blijft een belangrijk thema voor de WTG. Het loon en de looptijd blijven altijd het sluitstuk van de onderhandelingen. Nog genoeg te doen dus.

De medewerkers hebben al genoeg aan het hoofd met de huidige werkdruk en iedereen wil nu wel eens een nieuwe cao.  Dit besef ik me goed. Daarom gaan we volgende week weer formeel verder met de gesprekken met als doel de Unie-leden een resultaat voor te gaan leggen. Wij gaan ervoor!Afdrukken