De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Sabic IP 2019. Wat en.. voor wie?

In deze nieuwsbrief geven wij informatie over het proces en leggen wij uit wat het streven van De Unie is in aanloop naar de cao, ook als het gaat om de Exempt populatie.

Deel dit bericht en de hieronder gestelde vragen zoveel mogelijk onder collega’s met het verzoek naar mij te reageren. Zowel collega’s die onder de cao vallen, maar zeker ook Exempt collega’s!

De Unie is nog de kleinste vakbond binnen Sabic IP. Dit in tegenstelling tot Sabic Limburg. Het is dus uitermate belangrijk dat veel meer collega’s ons zichtbaar ondersteunen. Zowel door lid te worden, als ook door ons hun mening te laten weten!

Frits Schultze en ik rekenen op alle medewerking. Dank alvast hiervoor!

Cao 2019

Op 24 oktober 2018 staat het eerste overleg gepland voor een nieuw af te sluiten cao bij Sabic IP.

Uiterlijk vrijdag 5 oktober 2018 wil de onderhandelingsdelegatie van De Unie (Frits Schultze en ondergetekende), de meningen van Unie-leden ontvangen en die van collega’s die géén lid zijn van De Unie of een andere vakorganisatie, over wat onze inzet moet worden. Denk onder meer aan onderstaande onderwerpen, maar álle bijdragen zijn welkom:

 • Loon.
 • Duurzame Inzetbaarheid (Voortzetten Shine? Of andere weg inslaan?).
 • Uitgebreide financiële analyse, zodat medewerkers (en het gezin) levenskeuzes kunnen maken op grond van feiten en niet van veronderstellingen.
 • Uitbreiding doorbetaald vaderschapsverlof.
 • Scholing en opleidingen.

Exempt or not Exempt? Geef een reactie!

Wij krijgen direct of indirect steeds meer signalen van Exempt medewerkers die inmiddels heel graag onder de cao zouden willen vallen. Wij willen daarom nu zo breed als mogelijk dit sentiment onder zoveel Exempt medewerkers peilen.

Cao-grenzen

Een behoorlijk aantal van de leden van De Unie bij IP en hun collega’s vallen niet onder de cao en werken op grond van een individuele arbeidsovereenkomst. Dit komt doordat bij de cao Sabic IP de bovengrens van de cao relatief laag is. Bijvoorbeeld veel lager dan bij Sabic Limburg. Daar waar de cao-schalen bij IP tot € 5.283,- bruto per maand lopen (de hoogste trede in schaal XII van de cao Sabic IP), is dat bij Sabic Limburg € 6.317,- (schaal C41).

Maar dit is niet alles. De cao van Sabic Limburg is namelijk van toepassing op alle medewerkers in dienst bij Sabic Limburg. Slechts voor de beloning en de variabele beloning systematiek geldig voor Exempt, wordt de grens gesteld van € 6.317,- bruto per maand. Praktisch alle overige cao-rechten zijn op hen verder van toepassing.

Bij Sabic IP is dit niet het geval. Op de Exempt populatie bij IP is geen cao van toepassing. En de Exempt populatie bestaat niet slechts uit medewerkers boven-cao. Er zijn ook medewerkers die qua beloning onder de grens van € 5.283,- bruto vallen, maar die uit hoofde van hun functie en doorgroeimogelijkheden door IP als Exempt worden aangenomen. Voor deze groep is dus geen cao van toepassing ook vallen zij qua beloning binnen de grenzen van de cao.

De cao is bij IP slechts voor die medewerkers van toepassing, waarin dit expliciet vermeld staat in de individuele arbeidsovereenkomst.

Zoek de verschillen..

Het is haast onbegonnen werk om de verschillen te zoeken tussen de arbeidsvoorwaarden van medewerkers die onder de cao vallen en Exempt. Het is soms appels met peren vergelijken.

Het is in ieder geval een feit dat een cao meer bescherming en zekerheid biedt dan een individuele arbeidsovereenkomst. Zowel inhoudelijk als juridisch. Nadeel van cao-deelname kan zijn, bij een transparante en objectieve variabele beloning systematiek, dat je in een gegeven jaar als Exempt meer uitgekeerd krijgt dan een cao-medewerker. Die variabele beloning is wel eenmalig en werkt niet door in onder meer pensioen, vakantietoeslag en toekomstige loonsverhogingen.

Wat in ieder geval in het oog springt is:

 • Een Exempt heeft geen recht op de collectieve loonsverhoging die elk jaar overeengekomen wordt aan de cao-tafel.
 • Een Exempt medewerker heeft geen duidelijkheid over hoe hij/zij van laag naar hoog zal gaan binnen de eigen loonschaal. Ook is niet altijd even duidelijk wat het minimum en het maximum van een dergelijke schaal is. Een cao-medewerker weet wat het minimum van de schaal is, wat het maximum is en wat de stappen zijn om naar dat maximum te komen.
 • Een cao-medewerker die aan het maximum van zijn schaal zit krijgt er elk jaar de collectieve loonsverhoging bij. Exempt medewerkers in de huidige structuur niet.
 • Een cao-medewerker krijgt 100% loon doorbetaald bij ziekte gedurende 2 jaar. Mits hij/zij in het tweede jaar meewerkt aan re-integratie. Een Exempt medewerker krijgt in het tweede jaar 70% loon uitbetaald.

De Unie wenst voor IP een scenario als in Limburg. Wat willen medewerkers?

De Unie vindt de hierboven omschreven situatie niet wenselijk. Wij weten ook dat het een moeilijke opgave wordt om de huidige situatie te veranderen. Als we niets ondernemen bereiken we ook niets. Met de ondersteuning van de Unie-leden en dat van alle ongeorganiseerde collega’s, kunnen wij hiermee beginnen!

Concreet stellen wij de volgende vragen.

 • Ben jij tevreden met jouw positie als Exempt in relatie tot de cao?
 • In welke loonschaal zit jij?
 • Als jij niet tevreden bent, wat zou er volgens jou moeten veranderen?
 • Ondersteun jij het streven van De Unie om de cao van toepassing te verklaren op alle medewerkers in dienst van Sabic IP, met uitzondering van beloning vanaf hetzelfde niveau als dat bij Sabic Limburg van toepassing is?

Zeg het voort! Graag uiterlijk vrijdag 5 oktober reageren!

Iedereen begrijpt wel dat het van enorm belang is, dat vele collega’s hun mening hierover geven. Zeker als het gaat om de Exempt discussie is echt noodzakelijk dat tientallen collega’s hun stem nu laten horen.

Reageer dus uiterlijk 5 oktober 2018, maar zorg er ook voor dat vele collega’s deze nieuwsbrief (digitaal) ontvangen en eveneens naar mij reageren. Binnen dezelfde termijn. Hoe meer reacties hoe beter!!

Stuur de reactie (en laat de collega’s meedoen) naar: marco.vallebella@unie.nl.