De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Rabobank en Obvion

Maandag 9 november hebben De Unie, Rabobank en de andere vakorganisaties verder gesproken over een nieuwe cao per 1 januari 2021. In deze ledenbrief een terugkoppeling hierover.

Wil jij op de hoogte blijven van de cao-onderhandelingen? Schrijf je dan hier in voor onze Rabobank-nieuwsbrief..

Cao-onderhandelingen

Op de agenda stonden verlof en overige punten, flex en belonen. Deze onderwerpen waren nog niet eerder met elkaar besproken. Bij verlof ging het over het aanvullen tot 100% van het salaris bij zowel het partnerverlof als ook het kortdurend zorgverlof. Daar komen we wel uit met elkaar. Als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof moet in de waarde van een verlofuur ook het EBB en een eventuele ploegentoeslag worden meegenomen. Daar moeten we dus wat mee. De bank komt nog met voorbeeldberekeningen over hoe dit uitpakt, maar in principe wordt het dus duurder om verlof te kopen. Verder hebben de vakorganisaties voorstellen gedaan over onder andere het werk van vakorganisaties, de vakbondscontributie en de positie van vertrouwenspersonen en stagiaires in de cao. Op al deze punten komt de bank nog terug.

Bij het onderwerp flex hebben we stilgestaan bij de verhouding tussen vast en flexibel personeel bij de bank. Wat zijn de achterliggende redenen voor de huidige aantallen en verhoudingen en waar bestaat de flexibele schil nu eigenlijk precies uit? Ook is er aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van uitzendkrachten. De bank heeft informatie over flex verzameld en komt daar bij ons op terug.

Uiteraard is er stilgestaan bij het onderwerp belonen inclusief GROW!. De bank wil met ons een studie doen naar de ontkoppeling van beoordelen & belonen en wat waarderen meer maakt dan belonen. De uitkomst van de studie zou dan in een volgende cao worden meegenomen. De bank denkt aan een cao voor één jaar met de mogelijkheid om zaken eventueel wel tussentijds nog in te kunnen voeren. Een cao korter dan één jaar (6 maanden) is voor het bedrijf niet geheel onbespreekbaar. De bank wil, gelet op de huidige (economische) onzekerheden, nu geen structurele kostenverhoging in enige vorm zoals een loonsverhoging, verhoging EBB en/of extra verlof. Ook wil de bank het EK-personeel niet onder de cao brengen. Er is wel ruimte voor iets incidenteels.

De vakorganisaties willen GROW! ook anders inrichten. Het wordt nu te veel een performance management-instrument. Ook kunnen we wel uitkomen op een cao van maximaal één jaar. Anders dan de bank zetten de vakorganisaties in op 3% structurele loonsverhoging, die ook via het EBB, extra verlofdagen en/of verhoging van de loonschalen mogelijk is. Onze toelichting is dat we kijken naar de prestaties van het personeel en de lange periode van relatieve stilstand van de ‘blijvers’ terwijl er bij andere financials wel goede loonstijgingen waren. Niet voor niets kwam loon op de eerste plaats uit de medewerkersenquête eind vorig jaar. Kortom, een groot verschil op dit punt tussen cao-partijen.

Vervolg

We hebben donderdag 26 november de hele dag en donderdagochtend 10 december nog staan om verder te onderhandelen voor een nieuwe cao per 1 januari 2021. Hoewel we alle cao-onderwerpen nu een keer behandeld hebben, is dit niet heel veel tijd. Of en hoe we dit op gaan lossen, is nog even de vraag. Gaan we voor een groot of klein pakket cao-afspraken, wat is de ‘waarde’ van het pakket en wat vinden de leden er van? Ik verneem dus graag jouw mening over waar we nu staan en welke (on)mogelijkheden jij ziet via emanuel.geurts@unie.nl. Alvast bedankt!

Contact

Als je wilt reageren op deze ledenbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je me bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of via mijn telefoonnummer 06-5252 2074. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

 

Afdrukken