De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-overleg Metalektro na de 2e ronde

Op 9 april 2018 heeft De Unie voor een 2e keer gesproken met de werkgevers over een nieuwe cao Metalektro. We moeten helaas vaststellen dat er nog weinig schot zit in het overleg. 

Reactie werkgevers

De dag begon met een reactie van de werkgevers op onze voorstellen. Kort gezegd komt het erop neer dat bijna alle voorstellen (nog) niet zijn geaccepteerd door de FME. Op een aantal kleine punten rond opleiding lijkt er wel iets mogelijk.

Daarnaast hebben de werkgevers ook nog een toelichting gegeven op een aantal van hun eigen voorstellen. Maar over een belangrijk punt zoals loon is geen duidelijkheid gegeven. Ook blijven ze nog bij hun standpunt dat de cao voor het hoger personeel zou moeten verdwijnen.

Reactie vakbonden

Na de toelichting van de werkgevers hebben wij een eerste reactie gegeven op de werkgeversvoorstellen gericht op scholing. We hebben met name stil gestaan bij de wijze waarop de loopbaanbegeleiding in toekomst vorm zou kunnen krijgen (loopbaanscans en -coaches). Ook hebben we gesproken over hoe we de sector aantrekkelijker kunnen maken voor nieuwe medewerkers.

Hoe verder?

Het eerstvolgende overleg is op maandag 7 mei 2018. We hopen dan echt stappen te kunnen maken om te komen tot een nieuwe cao. Veel tijd hebben we namelijk niet meer. Over de uitkomst van dat overleg houden wij je uiteraard op de hoogte!

Als er nog opmerkingen zijn voor de komende onderhandelingsronde, neem dan contact op met ons via e-mail metalektro@unie.nl.

Blijf  op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, like en volg dan ook onze speciale facebookpagina: www.facebook.com/ikbenmetaal

Zijn er nog medewerkers die ook op de hoogte willen blijven van de cao en die de standpunten van De Unie willen ondersteunen, wordt dan lid! Dit kan makkelijk via www.unie.nl/word-lid.