De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao overleg Achmea

Op donderdag 21 december 2017 hebben we nog een laatste poging gedaan om voor het einde van het jaar een nieuwe cao af te sluiten. We hebben de onderhandelingen met afspraken kunnen afsluiten. Deze afspraken lees je hier

Volgens De Unie is dit het beste wat we eruit konden halen. Het is nu aan jou om te bepalen of je dit voldoende vindt voor de nieuwe cao Achmea.

Hieronder volgt toelichting op enkele van de afspraken:

Salaris
De salarisverhoging van 2% structureel met ingang van 1 januari 2018 is een goede afspraak. We zitten hiermee aanmerkelijk hoger dan verschillende andere financiële instellingen, waaronder de Rabobank, ING en NN-Group. De tactiek van De Unie om flink druk uit te oefenen op Achmea heeft dit jaar goed gewerkt.

Inzetbaarheid
Onder het kopje Inzetbaarheid hebben we toch enkele positieve ontwikkelingen bereikt. Voor alle medewerkers is er een vrij besteedbaar budget van 3 scholingsdagen afgesproken. De Unie maakt begin 2018 een overzicht van alle inzetbaarheidsafspraken in de cao. De Unie wil de leden graag helpen de mogelijkheden van de cao volledig te benutten. Oudere leden geven relatief vaak aan dat zij het gevoel hebben dat opleiding en ontwikkeling voor hen minder zinvol is. Om deze reden hebben we voor deze leeftijdsgroep een aantal aanvullende afspraken gemaakt. Het waren weliswaar niet de afspraken waar De Unie oorspronkelijk op in heeft gezet. Maar Achmea laat in ieder geval zien medewerkers uit deze leeftijdsgroep tegemoet te willen komen.

De pensioenregeling 
De overheid verhoogt met ingang van 1 januari 2018 de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Hierdoor is het noodzakelijk om de pensioenregeling aan te passen. Dit is niet iets wat De Unie wil, of wat Achmea wil. Maar het is noodzakelijk geworden door de wijziging van de fiscale regels. We kunnen ons niet veroorloven om de pensioenregeling ongewijzigd te laten. Dan zou jouw pensioenregeling vanaf 1 januari 2018 fiscaal bovenmatig zijn.
Op dringend verzoek van SPA heeft De Unie ingestemd met de harmonisatie van de pensioenregeling. Dit is in het belang van het pensioenfonds en leidt tot lagere uitvoeringskosten.

Stemmen
Onze leden hebben via de mail bericht gehad om te kunnen stemmen.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact met mij opnemen. Je kunt mij bereiken via de e-mail. Mijn e-mail adres is inge.de.vries@unie.nl. Omdat ik vakantie heb tot 8 januari 2018 ben ik niet telefonisch bereikbaar.