De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-onderhandelingen Zorgverzekeraars lopen vast

Wij zijn al enige tijd in gesprek met jouw werkgever om een nieuwe cao (en een nieuwe pensioenafspraak) af te kunnen sluiten. Helaas zijn we er nog steeds niet uit. De Unie is niet tevreden met de salarisverhoging die de werkgevers voorstellen. De werkgevers zeggen dat zij niet meer kunnen betalen. Zij beroepen zich op financiële problemen, Covid-19 en de maatschappelijke opinie. Wij zijn, samen met de andere vakorganisatie, niet overtuigd van de financiële noodzaak om de salarisverhoging te beperken. Uiteraard hebben wij oog voor de impact van de Covid-19 epidemie op zorginstellingen. Daarom is De Unie de onderhandelingen gestart met een gematigd salarisvoorstel.

Cao

De werkgevers bieden een structurele loonsverhoging van 1% voor een cao met een looptijd van één jaar. Dat is voor de werkgevers de grens. Financiële argumenten zijn er wat vakorganisaties betreft nauwelijks. Daarnaast leggen de werkgevers de nadruk op de risico’s van beeldvorming naar buiten toe. Zij stellen dat ze in 2021 een hogere zorgpremie in rekening moeten brengen en dat het niet goed overkomt bij klanten als tegelijkertijd de salarissen verhoogd worden.

Loonontwikkeling

De lonen in de Zorgsector stijgen in 2021 flink. De Cao Ziekenhuizen kent een loonsverhoging van 3% per 1 januari 2021. In de cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen) wordt per 1 juli 2021 ook 3% loonsverhoging toegekend (en per 1 juni 2020 is een verhoging van 3,5% ingegaan). Het is niet duidelijk waarom de Cao voor de Zorgverzekeraars de loonkosten moet matigen.
De werkgevers beroepen zich op de publieke opinie. De consumenten zouden volgens de werkgevers negatief reageren als zij een hogere zorgpremie moeten betalen, terwijl medewerkers in dienst van een zorgverzekeraar er wèl extra loon bij krijgen. Vakorganisaties vinden dat een drogreden. Immers, de stijgende ziektekosten zijn al langer een breed en maatschappelijk probleem. Om dit nu op het bordje van de medewerkers neer te leggen, gaat ons te ver.

Wij zijn benieuwd of jij je herkent in het beeld dat de werkgevers schetsen en wat jij van de geboden loonsverhoging vindt. Via de mail heb je hierover een enquête ontvangen.

Pensioen

Naast de discussie over de structurele loonsverhoging is ook de pensioenregeling nog een discussiepunt. De huidige DB-pensioenregeling zal worden voortgezet. Echter, de totale premie stijgt met ingang van 1 januari 2021 substantieel. De premie komt voor 3/4 voor rekening van de werkgever en 1/4 voor rekening van de medewerker. Dezelfde premieverdeling geldt ook voor de premiestijging. Als we er niet in slagen om over pensioen afspraken te maken, dan betaal je vanaf januari 2021 jaar een hogere pensioenpremie.

De Unie wil daarom een tijdelijke afspraak om de pensioenkosten niet te laten oplopen. Dit kan door de totale premie gelijk aan het huidige premieniveau te houden. Je krijgt dan tijdelijk een lagere opbouw van het pensioen en dat is een groot offer dat de werknemers moeten brengen. Vakorganisaties willen dat de werkgevers ook een eerlijk deel van de pensioenoplossing betalen. Als het pensioen voor werknemers slechter wordt moet de pensioenpremie voor werknemers ook naar beneden. Jouw werkgever denkt hier anders over, werkgevers willen maar een klein beetje bijdragen. De eis van de vakorganisaties gezamenlijk is dat de werkgevers ook hun aandeel leveren aan de tijdelijke pensioenoplossing en dit niet alleen op de werknemers afwentelen.

Voor de langere termijn willen we een betere oplossing voor de pensioenregeling. Vakorganisaties en werkgevers gaan daarom in gesprek over een nieuwe pensioenregeling die aansluit bij het pensioenakkoord. Het streven is om binnen maximaal twee jaar tot een andere regeling te komen (of zoveel eerder als werkgevers en vakorganisaties overeenstemming hebben).

Vervolg overleg

Een volgend overleg is nog niet gepland. De vakorganisaties willen eerst het gesprek met hun leden aangaan. Hun mening is belangrijk voor De Unie.

Contact

Zijn er vragen over dit bericht? Of is er informatie die je met De Unie wil delen? Neem dan contact met de belangenbehartiger, Inge de Vries op via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of telefonisch: 06-5252 2091.

De cao is voor alle medewerkers van belang. Zijn jouw collega’s ook geïnteresseerd?  Deel dit bericht dan met hen. Jouw collega’s kunnen De Unie ook volgen of lid worden. Lid worden is eenvoudig www.unie.nl/word-lid.