De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-onderhandelingen Sabic

De kloof is zeer groot, maar De Unie laat zich niet ontmoedigen.

Op 12 april 2018 heeft er een tweede overleg plaatsgevonden over de nieuwe cao voor SABIC Limburg B.V.

Wij hebben langdurig met de werkgever gesproken over de twee grote items zoals Werkdruk en Duurzame Inzetbaarheid. Het is een constructief gesprek geweest.

Onze teleurstelling is dan ook groot nadat wij de integrale reactie van SABIC hebben vernomen over de voorstellen van De Unie en de overige vakorganisaties.

Loonkloof zeer groot

Het openingsbod van SABIC is 1,25% voor een cao van één jaar. Onze looneis is 3,5% maar het zullen moeizame onderhandelingen gaan worden. Ook over de andere eisen van De Unie is nog geen toenadering.

De volledige cao-voorstellen van De Unie kun je hier vinden.

Generatiepact: Angst voor het onbekende?

Eén van de grote onderwerpen van de discussie is het Generatiepact. Het Generatiepact is een regeling die De Unie in bijvoorbeeld de sector Metaal, heeft afgesproken. In die regeling kun je kiezen als je 62 jaar en ouder bent voor de zogenaamde 60-80-100, 70-85-100 of 80-90-100 regelingen waarbij zij bijvoorbeeld 60% van de tijd werken, 80% salaris krijgen en 100% pensioenopbouw behouden. Als één van deze regelingen wordt toegepast dan moeten de vrijgekomen uren worden ingenomen door jongere medewerkers via vaste banen.

Daarmee kun je zowel de werkdruk als de bezettingsproblematiek deels oplossen. Oudere medewerkers bieden we zo meer rust en jongere medewerkers kunnen we dan aantrekken in de organisatie.

Dit is natuurlijk slechts een voorbeeld. Bij elke organisatie is sprake van maatwerk.Bij SABIC kunnen ook andere leeftijden of percentages afgesproken worden. Het gaat mij er om dit principe van het Generatiepact.

Een belangrijk punt: Ook met de eventuele introductie van het Generatiepact, blijft de TOR bestaan!

Wij denken dat de terughoudende opstelling van de werkgever mede te maken heeft met de onzekerheid over de kosten van zo’n regeling. Angst voor het onbekende dus.

We gaan door!

Daarom hebben wij besloten om de tijd tussen nu en 31 mei 2018 te benutten om een studie te verrichten over de mogelijkheden om het Generatiepact toe te passen.

We laten ons niet door deze stroeve start ontmoedigen en we gaan door met de onderhandelingen. Wij hebben bij SABIC aangegeven dat wij op 31 mei 2018 verder willen onderhandelen op basis van een serieus loonbod en dat alle door ons ingediende voorstellen gehandhaafd blijven. Wordt vervolgd!

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Je kunt mij mailen via marco.vallebella@unie.nl.