fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-onderhandelingen bij Achmea in eindfase

De cao-onderhandelingen bij Achmea zitten in de eindfase. We hebben nog één overleg in de agenda staan, dit is op 10 december 2018. Op donderdag 29 november 2018 heeft De Unie cao-overleg gevoerd. Dit was het voorlaatste overleg en we hebben nu wel enkele stappen kunnen zetten. In het verslag hieronder kun je lezen welke voortgang we hebben gemaakt.

Cao-overleg

Het overleg gaat voornamelijk over pensioen en salaris. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De huidige uitvoeringsovereenkomst loopt af op 31 december 2018. Er moet een nieuwe uitvoeringsovereenkomst worden gesloten en de wetgeving schrijft voor dat de uitvoeringsovereenkomst tussen de 3 en 5 jaar geldend moet zijn. We nemen dus besluiten die gevolgen zullen hebben.

Voorstel beschikbare premieregeling ingetrokken

Jouw werkgever had aanvankelijk voorgesteld om jouw pensioenregeling ingrijpend te wijzigen. De beschikbare premieregeling, die jouw werkgever wilde invoeren, zou voor jou veel veranderingen betekenen en waarschijnlijk geen verbetering. Jouw werkgever heeft, door het verzet van de vakorganisaties, besloten dit pensioenvoorstel geheel in te trekken. Helaas vindt jouw werkgever dit vervolgens een reden om de salarisverhoging te beperken. Zo lijkt het alsof de werknemers gestraft worden omdat wij voor jou een goede pensioenregeling willen afspreken.

Bezuiniging op pensioen

Jouw werkgever wil de huidige pensioenregeling voortzetten, maar wel tegen lagere kosten. De Unie kan hier een heel eind in meegaan. Ook jouw pensioenfonds, SPA, erkent dat de pensioenkosten gematigd kunnen worden. SPA heeft een groot vermogen, het rendement op dit vermogen is veel hoger dan de jaarlijkse pensioenpremie. Een iets lagere pensioenpremie zal weinig gevolgen hebben voor jouw pensioenopbouw of indexatie. Een lagere pensioenpremie is wat De Unie betreft bespreekbaar, maar het moet verantwoord zijn.

Salarisverhoging

Voor De Unie is een goede salarisverhoging een absolute voorwaarde. In het cao-overleg van 29 november 2018 hebben we de salarisvraag bijgesteld tot 3%. Jouw werkgever blijft bij de al eerdergenoemde 1,5%.

Overige onderwerpen

We hebben veel belangrijke onderwerpen op de agenda staan voor het cao-overleg. Maar wij bemerken dat bijna alle onderwerpen ondersneeuwen bij de discussie over pensioen en salarisverhoging. We hebben daarom afgesproken een deel van deze onderwerpen door te schuiven naar 2019. We maken echter wel duidelijke afspraken over de termijn en aanpak, zodat voor de volgende cao de besluitvorming al is voorbereid. Dit gaat gelden voor onderwerpen als ouderenbeleid, een ontwikkelbudget en snellere doorloop door de salarisschalen.

Een beperkt aantal onderwerpen zijn makkelijk in te voeren. Zo zal er bijvoorbeeld vaderschapsverlof worden ingevoerd en komt er een zogenaamde vergewisplicht in de cao. Dit laatste is belangrijk voor uitzendkrachten. Ook wordt aan de Achmea-cao een bepaling toegevoegd over de arbeidsmarkttoeslagen. De Unie heeft ervoor gezorgd dat de cao-bepaling niet de individuele afspraken doorkruist.

Volgende vergadering

Op 10 december 2018 is het laatste overleg. Dan moet een besluit genomen worden over de salarisverhoging en over het pensioen.

Wat vind jij van het voorstel van jouw werkgever? Is 1,5% salarisverhoging passend voor Achmea?

Wil jij je mening geven, stuur mij een e-mail via inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091.