De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-onderhandelingen ABN AMRO

Op woensdag 16 april 2019 was de tweede onderhandelingsdag. We hebben gesproken over pensioen, banking for better days en vakantiedagen. Mijn brief over de vorige gespreksronde is hier te lezen.

Pensioen

De bank heeft haar pensioenvoorstel gedaan en verder toegelicht. De werkgever stelt een lagere premie van 32% (inclusief werknemerspremie van 5,5% en uitvoeringskosten) voor. Men wil naar een markconforme premie. En men wil meer zekerheid over de uitgave. Op dit moment is de premie maximaal 35% van de som van de pensioengevende salarissen. Het voorstel van de bank is doorgerekend door Ortec. De Unie heeft aangegeven dat de opbouw dan niet volledig kan zijn en dat de kans op korten groot wordt. Daarbij hebben we meegegeven dat de manier van berekening een te optimistische manier is om mee te rekenen. De rente is momenteel laag en het is onzeker wanneer de rente zal stijgen. De Unie vindt dat de impact groot blijft en dat is moeilijk uit te leggen. Verder blijft nut en noodzaak van dit voorstel ons onduidelijk. Immers in de vorige cao was een toekomstbestendige pensioenregeling afgesproken. De volgende keer zal er gekeken worden naar een premiereserve. En intussen zullen wij ons beraden met welke reactie wij komen. Laat mij weten hoe jij erover denkt.

Zijn er nu vragen over de pensioenregeling, lees dan hier meer.

Banking4Better-days

Nu heeft iedereen twee studiedagen en 5 dagen om vrijwilligerswerk te doen. De bank stelt voor om een flexibelere invulling te geven aan deze 7 dagen. Zodat deze dagen ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Hoe kunnen we zonder al te veel regelgeving zorgen dat medewerkers hier daadwerkelijk van gebruik gaan maken?

Vakantie en verlof

We hebben gesproken over het voorstel van de bank om de bovenwettelijke vakantiedagen weer in tijd uit te keren. Op dit moment zitten deze in de werknemers benefitbudget. De medewerker kan ze kopen met het budget. De bank stelt voor om deze weer in tijd te geven. We willen weten hoe de medewerkers hierover denken. Daarom zal er een enquête komen om dit te peilen. Zodra we deze enquête klaar is zullen we peilen onder de leden. Ook zal de enquête op Connections in te vullen zijn.

Vervolg

Het volgende overleg is op 14 mei 2019. We zullen dan verder gaan met pensioen. Ook zullen andere onderwerpen aan bod komen. De agendacommissie (bank en bonden samen) zal de agenda maken. Zijn er vragen, opmerkingen of zorgen stuur dan mij e-mail via harma.pethke@unie.nl. Stuur deze nieuwsbrief door naar de collega’s.