De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Metaal & Techniek: Input gevraagd

Op 9 april 2019 gaan we onderhandelingen in voor de nieuwe cao Metaal & Techniek. Lees hier de conceptvoorstellen van De Unie voor deze cao. Maar de Unie-leden kunnen ook andere onderwerpen die zij belangrijk vinden aandragen.  Op basis van de input zullen we de definitieve voorstellenbrief gaan maken.

Wat wil De Unie gaan voorstellen?

Uiteraard wil De Unie een goede loonsverhoging afspreken die meer is dan de verwachte inflatie. Ook het Generatiepact, dat nu nog een pilot is, zou wat ons betreft definitief als recht moeten worden vastgelegd in de cao.

Uiteraard willen we ook aandacht blijven houden voor opleiden en ontwikkelen. Waarbij ook aandacht is voor de toekomstige instromers én zij die werkloos worden.

Alle voorstellen is hier in de concept-voorstellenbrief te lezen.

Input gevraagd

Wij hebben de conceptvoorstellen opgesteld in samenwerking met de collega’s in onze landelijke kadergroep. Maar uiteraard kunnen de Unie-leden ons ook zelf nog van input voorzien. Zijn er punten die we missen in de voorstellen van De Unie? Mail ons dan via metaal@unie.nl.

Ondersteuning gezocht

Wij sluiten de cao af voor de Unie-leden en kunnen hulp daarbij goed gebruiken! Nauwer betrokken worden bij de totstandkoming van de nieuwe cao Metaal & Techniek? Stuur dan een e-mail aan metaal@unie.nl. Wij nemen dan contact op.

Bekijk ook ons filmpje hieronder!

Vragen of opmerkingen?

Zijn er nog andere vragen of opmerkingen? Mail ons op hetzelfde e-mailadres. Bezoek ook ons op facebook.com/ikbenmetaal of www.unie.nl/metaal-en-techniek.