De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Kinderopvang: onderhandelingsresultaat 2018/2019

Niet van een leien dakje

Het is zo langzamerhand gebruikelijk: De onderhandelingen voor een nieuwe cao waren net als voorgaande jaren in ieder geval bijtijds begonnen. Het lukte ook dit jaar weer niet voor het eind van de oude cao tot afspraken te komen. Hoog tijd dat er meer leden bijkomen.

Ondernemersrisico

Werkgevers in de kinderopvang vertonen ook dit jaar weer de neiging hun ondernemersrisico bij de medewerkers neer te leggen. Afgezien van goede uitzonderingen, wordt gebrekkige planning nog steeds weggemoffeld achter het zeuren om meer flexibiliteit. Het wegsaneren van allerlei indirecte collega’s leidt er nog steeds toe dat Pedagogisch Medewerkers opgezadeld worden met taken die niet-groepsgebonden zijn. Aan die niet-groepsgebonden werkzaamheden zijn dit jaar zeker drie onderhandelingsrondes besteed.

Weer een cao in Jip & Janneke land

Uiteindelijk heeft al het onderhandelen wel tot resultaat geleid. Lees hier de lijst van afspraken zoals werkgevers en werknemers die hebben kunnen maken. De inhoud spreekt voor zich.

Nieuwe leden welkom

Wij blijven graag namens de Unie-leden een kwalitatieve inbreng leveren. Het zou mooi zijn als ook het kwantitatieve aandeel groeit. Meer leden, meer invloed en hard nodig.

De Unie: Van luisterend oor tot deskundige juridische ondersteuning . . .

. . . en alles wat daar tussen past: Klankborden, sparring-partner, trainer, coach en soms advocaat van de duivel. Al deze hulpvormen kan De Unie aannemen. Een antwoord op de meest gestelde vraag: ”Kan dat zomaar?”. Afvaardiging in het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK), Gesprekspartner van de Staatssecretaris van SZW die kinderopvang in z’n portefeuille heeft, connectie naar werkgeversorganisatie, maar ook contact met tal van kinderopvangorganisaties in het land, directies, afdelingen personeelszaken en ondernemingsraden.

Stemmen

De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het onderhandelingsresultaat.

De wereld bestaat uit leden en potentiële leden

De Unie in de Kinderopvangbranche ziet het ledental graag groeien: Iedereen is welkom. Je weet ongetwijfeld nog waarom je je bij De Unie aanmeldde. Dat kan nog steeds een reden voor anderen zijn hetzelfde te doen. In deze barre tijden kwamen inmiddels al vele leden erachter wat hun lidmaatschap waard was. Van luisterend oor tot juridische ondersteuning: Wij vangen jou op!

Contact

Zijn er vragen over de onderhandelingen, neem dan contact met de belangenbehartiger via e-mail via john.kapteijn@unie.nl of bel 06-52522067.