De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao en sociaal plan resultaat ABN AMRO bereikt

In de vroege ochtend van 5 september 2019 heeft De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan voor de medewerkers van ABN AMRO. De hoofdlijnen van het akkoord is hieronder te lezen. Begin volgende week volgt de volledige nieuwsbrief, waarna de Unie-leden een stem uit kunnen brengen. Lees hier meer over de onderhandelingen tot nu toe. Voor de volledige tekst van het voorlopig akkoord klik hier​.

Cao

 • De looptijd is 2 jaar.
 • De loonsverhoging is 2,75% op 1 april 2020 en 2,75% op 1 april 2021.
 • Iedereen krijgt een extra week aan vrije dagen. Parttimers naar rato.
 • Iedereen krijgt vijf Banking 4 Better days (B4B dagen) per jaar. Parttimers naar rato. Deze kun je heel ruim invullen. Daarmee vervallen de twee studiedagen en het vrijwilligersverlof. Uiteraard kun je voor vrijwilligerswerk en studie de B4B dagen gebruiken.
 • Vanaf 1 januari kunnen partners 6 weken partnerverlof opnemen bij de geboorte van een kind.
 • De toeslagen voor bijvoorbeeld piket blijven gelijk.

Pensioen

 • Voor de komende vijf jaar is er een nieuwe pensioenregeling nodig, waarbij de premie zal worden aangepast.
 • Pensioenpremie in 2020 is 41% van de pensioengrondslag en in de 4 jaar daarna 37% van de pensioengrondslag.
 • Je eigen bijdrage blijft gelijk.

Sociaal plan

 • De looptijd van het nieuwe sociaal plan is 2 jaar.
 • De aftopping op fictieve pensioenleeftijd komt te vervallen. In plaats daarvan is de berekening tot de tot AOW-leeftijd. Er komt een eigen formule voor de berekening. Deze bestaat uit 1/3 per dienstjaar (ook als je 2 maanden in dat jaar bent, telt dat voor een heel jaar).
 • De vermenigvuldigingsfactor wordt 2,3. Het maximum blijft gelijk.
 • Voor het reistijdencriterium komt de cap van schaal 6 te vervallen. Daarnaast zal voor iedereen 90 minuten enkele reis gelden. Ook de 40 km grens komt te vervallen. Er komt een hardheidsclausule in gevallen met onredelijke gevolgen voor de nieuwe reistijd.
 • De opstapregeling wordt gecontinueerd.

Vervolg

Begin volgende week krijgen de Unie-leden een uitgebreide brief en kunnen zij een stem uitbrengen. Zijn er vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Harma.Pethke@unie.nl.