De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao en sociaal plan CBR

Cao-onderhandelingen

Op 10 april 2018 gaan we verder met de cao-onderhandelingen. Ik heb veel reacties op het vorige onderhandelingsresultaat van de leden mogen ontvangen. Vooral ook veel opmerkingen over waarom een grote groep leden tegen was. Dit hebben we meegenomen naar het technisch overleg en onszelf daarmee stevig wat huiswerk gegeven.

We zijn inmiddels al een beetje aan het rekenen gegaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Gezien de beperkte ruimte die er is, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. We gaan dinsdag de onderhandelingen in met goede hoop, maar beseffen ons ook heel goed dat het een taaie klus gaat worden. Na dinsdag weten we meer en zullen dit dan ook zo snel mogelijk met de Unie-leden communiceren.

Sociaal plan

We hebben ook nog eens goed naar het sociaal plan gekeken. Dat zou immers onveranderd verlengd gaan worden. Inhoudelijk en op niveau is er niets aan het sociaal plan gewijzigd. Het vorige sociaal plan was wel gebaseerd op de toen geldende wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving is in de tussenliggende tijd veranderd. We hebben het sociaal plan hierop aangepast en duidelijker gemaakt door de term “voorlopig” eruit is gehaald. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen nu veel sneller weet waar hij/zij aan toe is. Lees hier het nieuwe sociaal plan.

Reorganisatiegevolgen

We hebben inmiddels al veel leden binnen het CBR. Dit wordt ook door de directie opgemerkt. Een goede zaak. Uiteraard is de cao een belangrijk onderwerp om lid te worden en te blijven. Maar er is ook een grote groep collega’s die in grote onzekerheid leeft. Ook deze groep (niet-examinatoren) krijgen onze volledige aandacht. Zo zijn we bijvoorbeeld in Eindhoven geweest om met ze over de gevolgen van de reorganisatie en de gevolgen hiervan te praten. Dit gaan we nog eens doen als er meer bekend is. Dit geldt voor alle vestigingen. Laat even weten en dan kom ik graag met één van onze juristen langs om de vragen te beantwoorden en in dit proces te ondersteunen.  Laat dit maar even weten via e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl!