De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao blokkade Unilever

Het was de bedoeling dat de Unie-leden in deze nieuwsbrief een verslag zouden krijgen van de cao-onderhandelingen van 15 oktober 2019 en een vooruitblik op de ronde van 30 oktober 2019.

 

Helaas moet ik, belangenbehartiger Marco Vallebella,  melden dat beide overleggen zijn gecanceld. Pas op 26 november 2019 zullen wij verder over jouw cao kunnen praten.

Blokkade Unilever: Eerst Hellendoorn, dan de rest

Unilever kiest ervoor om het cao-overleg feitelijk te blokkeren, door te stellen dat er inhoudelijk niet gepraat kan worden over alle cao-onderwerpen, zolang er geen (zicht op een) akkoord is over flexibiliteit in Hellendoorn.

De formele onderbouwing van deze aanpak is volgens Unilever het belang voor de fabriek om tot concrete afspraken te komen en de continuïteit ervan te waarborgen. Dit belang gaat boven het belang van een cao en daarin de (loon)afspraken voor de rest van de Unilever medewerkers. Maar ook voor de medewerkers van Hellendoorn zelf.

Aan de andere kant kan/wil Unilever, desgevraagd, geen werkgelegenheidsgarantie bieden aan de medewerkers in Hellendoorn, in ruil voor de gevraagde flexibiliteit maatregelen.

Onder meer dit maakt het overleg over Hellendoorn uiterst moeizaam. Verwacht wordt dat pas ergens medio november hier een definitief besluit zal worden genomen, mits de medezeggenschap en de leden in Hellendoorn hiermee instemmen.

Gevolg van de blokkade: geen structurele loonsverhoging meer in 2019

Het gevolg van deze houding is dat De Unie inhoudelijk nog geen enkel cao-voorstel heeft kunnen bespreken met de werkgever, laat staan erover onderhandelen. Dit betekent dat een cao op zijn vroegst pas in december overeengekomen zal kunnen worden. Waarbij het overigens nog maar de vraag is of wij überhaupt een resultaat zullen kunnen behalen. Dit omdat wij de verwachting hebben dat Unilever ook niet veel/niet voldoende over zal hebben, voor een marktconforme cao-loonsverhoging.

Als gevolg hiervan zullen de medewerkers over de periode 1 juli – 31 december 2019 hoe dan ook geen structurele loonsverhoging krijgen. Hooguit een éénmalig brutobedrag, die verder niet gaat tellen voor toekomstige loonontwikkeling, vakantietoeslag, pensioenopbouw  enzovoorts.

De reden hiervan is dat, anno 2019, het voor Unilever onmogelijk is om een afgesproken loonsverhoging na 1 november van één gegeven jaar, met terugwerkende kracht toe te passen in datzelfde jaar.

De Unie betreurt de ontstane situatie. Wij hebben er alles aan gedaan om Unilever te proberen te overtuigen om de discussie over Hellendoorn los te koppelen van de rest van het cao-overleg, tevergeefs. De vastberadenheid van Unilever over dit onderwerp doet bij mij ook vraagtekens rijzen over de ware toedracht van deze houding. Ik merk hierbij meteen op, dat het mijn persoonlijk gevoel is en dat ik geen concrete aanwijzingen heb voor een andere toedracht. Maar ik heb in de tien jaar die ik actief ben bij Unilever de werkgever nog nooit op een dergelijke vastberaden beschermende houding kunnen betrappen voor een fabriek in Nederland.

De toekomst zal mogelijk leren wat hier aan de hand is (geweest).