De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Banken: onderhandelingen in januari verder

De Cao Banken loopt af dit jaar af. Vorige week hebben we overlegd met de werkgeversvertegenwoordiging om het proces voor de nieuwe cao-onderhandelingen te bespreken. De werkgeversvereniging heeft aangegeven dat de covid-19 pandemie vele onzekerheden en impact heeft in de bankensector in combinatie met de verschillen per bank.

We hebben de mogelijkheden verkend om tot cao-afspraken te komen voor een kortlopende cao op enkele hoofdthema’s. Denk daarbij aan loon, anders werken (tijd-plaats onafhankelijk werken TPOW), werk-privé balans en pensioen. Dit maakt het voor ons niet haalbaar om op dit moment tot een cao-afspraak te komen over de hoofdthema’s waaronder collectieve loonontwikkeling.
Om die reden hebben werkgevers en bonden in gezamenlijk overleg besloten om de cao-onderhandelingen op te schorten tot medio januari 2021. Zodra de onderhandelingen beginnen zullen wij onze leden benaderen om input op te halen voor onze inzet.

Twee studies

Vooruitlopend op het vervolgoverleg hebben partijen besloten alvast te starten met twee studies op de onderwerpen Anders Werken (TPOW) en Pensioen. De huidige cao heeft nawerking tot er een nieuwe cao wordt afgesloten.

Vragen

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kun je een e-mail sturen naar Harma Pethke: harma.pethke@unie.nl of je kunt haar bellen op 06-5252 2056.

Meer nieuws ontvangen?

Ben je geen lid van De Unie, maar wil je wel graag updates ontvangen over je werk, zorg en inkomen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

 

Afdrukken