De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-akkoord Groothandel Textiel bereikt!

We hebben een akkoord bereikt voor de cao Groothandel in Textielgoederen. Het is een cao geworden met als belangrijkste punt de loonsverhoging, in totaal 5,5% voor een looptijd van 2 jaar. Deze loonsverhogingen gaan in per 1 september 2018 met 2,5% en per 1 augustus 2019 met 3%.

Daarnaast hebben we nadere afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, het aanpassen van de cao-tekst zodat deze makkelijker leesbaar wordt en het functiewaarderingssysteem. Alle afspraken in dit akkoord zijn hier te lezen.

Wij zijn zeker tevreden met het resultaat, maar de stemmen van de Unie-leden zijn doorslaggevend. De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot en met 12 juli 2018.

Contact 

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op via e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl of WhatsApp 06-52522010.