De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-akkoord Achmea

Op donderdag 13 december 2018 heeft De Unie toch nog een eindresultaat bereikt met de werkgever over de cao-onderhandelingen. Het zijn lange onderhandelingen geweest, soms heftig. Het uiteindelijk resultaat voldoet niet helemaal aan onze wensen. De Unie wilde een salarisverhoging van tenminste 2,25% afspreken. Dit hebben we niet gerealiseerd. Maar we willen het resultaat van de onderhandelingen wel aan de Unie-leden voorleggen. Het oordeel van de leden is bepalend.

De hoofdlijnen van het akkoord:

  • Salarisverhoging van 2,25% per 1 januari 2019.
  • De jaarlijkse salarisperiodieken voor medewerkers die nog niet op hun schaalmaximum zitten worden groter. Als je nog een groeiperspectief hebt, gaat je salaris vanaf 2020 sneller omhoog. De beoordeling over 2018 is nog wel de basis voor je salarisstap in 2019.
  • De pensioenregeling blijft ongewijzigd. Je krijgt een fiscaal maximale opbouw, je eigen bijdrage blijft 3,5%. De financiering verandert wel. Jouw pensioenfonds SPA krijgt vanaf 2019 minder premie binnen omdat we de berekeningssystematiek aanpassen. Pensioendeskundigen van De Unie, van de werkgever en van het pensioenfonds hebben hiernaar gekeken, zij vinden de financiering verantwoord. Het bestuur van SPA moet dit vanuit de verantwoordelijkheid voor het fonds ook zelfstandig beoordelen. We horen in januari of SPA de uitvoeringsovereenkomst met Achmea ondertekend. Het is overigens wel de verwachting dat dit goed komt. De nieuwe uitvoeringsovereenkomst zal een looptijd van 3 jaar hebben.

Lees hier de volledige lijst van afspraken.

Mening van De Unie

De Unie kan geen positief of negatief stemadvies geven. Er zijn onderwerpen die positief zijn en onderwerpen waar we niet tevreden over kunnen zijn. Daarom geeft De Unie een standpunt per onderwerp en we vragen vervolgens een eigen afweging te maken en te stemmen. Lees hier het standpunt van De Unie per onderwerp.

Stemprocedure

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Stemmen kan tot uiterlijk vrijdagochtend 28 december 2018, 12.00 uur. Om 12.00 uur telt De Unie de uitgebrachte stemmen en geven we de uitslag door aan de werkgever.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Is een afspraak niet duidelijk en is daar toelichting nodig?  Neem contact met mij op via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091.

Ik wil alle leden bedanken voor hun bijdragen tijdens de cao-onderhandelingen. De suggesties, steunverklaringen en standpuntbepalingen waren zeer welkom en hebben geholpen in het onderhandelingsproces.