De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao 2018 Kinderopvang

Een volgende cao?

Op 25 oktober 2017 vroeg ik onze leden  al om inbreng voor de cao waarvoor de onderhandelingen toen nog moesten starten. Op 8 november 2017 vond een eerste bijeenkomst plaats van werkgevers- en werknemersorganisaties. Nu – 7 rondes en een aantal informele bijeenkomsten verder – zijn we nergens uitgekomen. Heetste hangijzer en struikelblok: Werkdruk.

Weggestopt in de cao

Wanneer keek jij voor het laatst in de cao? Wel eens in de cao gezocht op werkdruk? Het gaat bij de pedagogisch medewerkers om niet-groepsgebonden uren, ook wel taakuren genoemd. Moeilijk te vinden maar wel degelijk ondergebracht in de cao, artikel 2.1, Kwaliteit – lid 3 onder letter b:

De werkgever moet met instemming van de OR of PVT (of bij het ontbreken ervan het personeel) in een ondernemingsregeling vastleggen, welke werkzaamheden niet gelijktijdig gecombineerd kunnen worden met groepsgebonden werkzaamheden en op welke wijze voor die werkzaamheden apart arbeidstijd beschikbaar is.

Geen vrijblijvend artikel. Er staat immers “moet”, maar heb jij de ondernemingsregeling ooit gezien?

De verplichting niet-groepsgebonden uren op te nemen in een ondernemingsregeling staat al jaren in de cao. Het had dus geregeld kunnen zijn. Toch blijkt dit niet zo te zijn. En zo werd het tot een concurrentiefactor.

Twee werkgeversverenigingen

Sinds medio 2017 hebben we te maken met twee werkgeversverenigingen die nu juist naar dit onderwerp verschillend kijken. Een akkoord met één van de twee levert echter niet meteen een cao op. Dat is het probleem.

Laat van je horen

Graag hoor ik van onze leden hoe zij hier tegenaan kijken: werkdruk, kwaliteit en ondernemingsregeling.
Herken je het beeld of is het bij jouw werkgever eigenlijk zo slecht nog niet geregeld.

De inbreng van onze leden  is van groot belang. Meer Unie-leden ook. Wijs collega’s die nog niet bij De Unie zijn aangesloten op de voordelen en het belang van een lidmaatschap. Aanmelden kan eenvoudig via www.unie.nl/wordlid.

Vragen?

Mocht je vragen hebben of je mening willen geven, neem dan contact met mij op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-52522067. Alvast bedankt.