De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Canon: Een vrijblijvend aanbod … om eerder te stoppen met werken

Mogelijk voortijdig vertrek

Canon heeft op 11 juli 2019 De Unie op de hoogte gebracht over een mogelijk aanbod voor de medewerkers die geboren zijn vóór 1 juli 1956 om eerder te stoppen met werken. Het aanbod is nadrukkelijk oriënterend of vrijblijvend. Dit geldt tot 1 oktober 2019.

Daarom heeft Canon Nederland op 12 augustus 2019 een brief gestuurd aan de medewerkers die geboren zijn vóór 1 juli 1956. Met deze brief wil de werkgever onderzoeken of er te praten valt over een eerder vertrek. De werkgever biedt ook de mogelijkheid voor een financieel advies.

Doelgroep

Op basis van de ons ter beschikking staande lidmaatschapsgegevens is er een nieuwsbrief verzonden aan onze leden die vallen in bovenstaande categorie. Dus aan de leden die per 1 juli 2019 63 jaar of ouder zijn.

Vrijblijvend

De medewerkers zijn niet verplicht het aanbod te aanvaarden. Het vertrek zal vrijwillig zijn. En eenieder die er de voorkeur aan geeft door te werken zal in die keus ook zonder meer gerespecteerd dienen te worden.

Uitnodiging

Zijn er vragen, neem dan gerust contact met de belangenbehartiger op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.