De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

CAK medewerkersbijeenkomst

De Unie is uitgenodigd om op donderdag 21 maart 2019 te komen praten over de stand van zaken bij het CAK. Zoals bekend hebben wij eerder met de werkgever gesproken over de ontwikkelingen bij CAK. Deze gesprekken hebben tot nu toe geen inhoudelijke gevolgen gehad. De werkgever heeft ons verzekerd dat het gesprek van 21 maart 2019 als doel heeft concretere stappen te nemen.

Daarom wil ik graag met de leden praten over de koers van het CAK en de personele gevolgen daarvan.

Graag nodig ik de Unie-leden uit voor een bijeenkomst met de vakbonden
op:

20 maart 2019 tussen 11.30 en 12.30 uur

De vergadering wordt gehouden binnen het CAK. De zaal wordt nog bekend gemaakt.                     

Ik wil graag de leden de gelegenheid geven hun mening te geven voordat het overleg opgestart is. Wij horen van verschillende kanten dat er mobiliteitstrajecten ingezet worden in de veronderstelling dat er functies gaan verdwijnen en er sprake zal zijn van boventalligheid. Wellicht zijn dit acties die met de beste bedoelingen zijn ingezet.

Echter, daar waar het gaat om de medewerkers waarvoor het ARAR geldt, kunnen medewerkers pas aangewezen worden voor het VWNW-beleid (mobiliteit) nadat dit met bonden is afgestemd. Deze afstemming heeft nog niet plaatsgehad. Berichten over de inzet van mobiliteitstrajecten zijn daarom voor vakorganisaties niet goed te plaatsen. Voor medewerkers voor wie de Cao voor de Zorgverzekeraars geldt, zou logischerwijze ook moeten gelden dat de rechten van de medewerkers met betrekking tot mobiliteitsondersteuning voorafgaand worden vastgelegd in een sociaal plan. Ook dat is niet aan de orde.

Ik ga op 20 maart 2019 graag met de Unie-leden in gesprek. Laat even per e-mail laten weten of je aanwezig zult zijn en er een collega meekomt.  Ik ben bereikbaar via e-mail inge.de.vries@unie.nl.