De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Bidfood: nieuw sociaal plan

De coronacrisis heeft een negatieve invloed op de omzet van Bidfood en het herstel gaat moeizaam. Dat heeft gevolgen voor het bedrijf en raakt ook het personeel. Dan is het goed als er een sociaal vangnet is en daar is over onderhandeld. Dat sociaal plan leggen we nu ter stemming aan de leden voor.

Situatie Bidfood

Veel horecabedrijven zijn klant van Bidfood. Als gevolg van de maandenlange sluiting van die bedrijven is de omzet van Bidfood enorm gekelderd. De maatregelen die het bedrijf heeft genomen zijn je bekend. Nu de horeca weer open is zal de omzet van Bidfood weer toenemen maar de verwachting is dat het niet het niveau bereikt van vóór de coronacrisis.

Hoe de directie daarmee omgaat is aan hen en daarin heeft ook de ondernemingsraad een rol. Mogelijke gevolgen voor het personeel moeten wel netjes worden opgevangen. Daar is met De Unie een sociaal plan voor opgesteld.

Sociaal plan

Eerder was er een concept sociaal plan met de ondernemingsraad overeengekomen. Dat concept was het vertrekpunt voor overleg tussen de sociale partners (directie en vakbond). We hebben dit wel kunnen verbeteren, maar dan nog, het is een versobering van het oude sociaal plan. Dat komt onder meer door de nieuwe regels van de transitievergoeding (op welk bedrag heb je recht bij ontslag) en een wat lager bedrag welke je kan inzetten voor outplacement. Maar er zijn ook positieve punten in opgenomen!

Zo hebben we kunnen afspreken dat het salaris ook na herplaatsing in een lager betaalde functie op hetzelfde niveau blijft en hebben al ontslagen werknemers gedurende 26 weken recht op herplaatsing als er toch vacatures in vrijwel dezelfde functie ontstaan. Alles afwegende hebben we een onderhandelingsresultaat weten te bereiken.

Lees hier het hele sociaal plan.

Stemmen

Dit sociaal plan is vooral een vangnet voor de gevolgen van een eventuele reorganisatie. Niets meer, maar ook niets minder. Uiteindelijk bepalen de leden of zij akkoord gaan met de inhoud van dit sociaal plan. De Unie-leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact met de belangenbehartiger Gerard van der Lit op via e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl.

 

Afdrukken