De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Bezwaar tegen onrechtvaardige vermogensrendementsheffing

1272_onrechtvaardige vermogensrendementheffing

De Belastingdienst heeft van 2013 tot 2016 te veel belasting geheven over vermogensrendement in box 3. De Hoge Raad ziet dit als een schending van het eigendomsrecht. Heb je te veel belasting betaald over deze jaren? Dan krijg je helaas niets terug. Wel kun je bezwaar maken tegen je aanslag over 2017 en 2018, en zo eventueel meeprofiteren van de komende beslissing van de Hoge Raad over deze jaren.

Onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat de vermogensrendementsheffing van box 3 in de jaren 2013 en 2014 onrechtvaardig hoog was. De Belastingdienst ging namelijk uit van een fictief rendement van 4 procent; een rendement dat alleen haalbaar was met veel risico. Het resultaat? Veel mensen hebben ruim 100 procent belasting betaald over hun spaarrendement. En dat is volgens de Hoge Raad een schending van het eigendomsrecht, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De uitspraak gaat specifiek over 2013 en 2014, maar geldt ook voor 2015 en 2016; toen hanteerde de Belastingdienst namelijk hetzelfde systeem.

Wat wordt er belast in box 3?

In ons belastingsysteem worden de inkomsten uit sparen en beleggen belast in box 3. Vermogensbestanddelen als je spaargeld, aandelen, obligaties of tweede huis worden geacht een bepaald rendement op te leveren. Dat rendement wordt belast tegen een tarief van 30 procent: de vermogensrendementsheffing.

Krijg je dan geld terug, nu vaststaat dat je te veel belasting hebt betaald? Helaas niet. De Hoge Raad geeft namelijk aan dat het zelf geen oplossing kan bieden; de opgelegde aanslagen over deze jaren blijven dus in stand.

Nieuw stelsel, maar wél met fictief rendement

In 2017 is de vermogensrendementsheffing van box 3 gewijzigd. Er wordt echter nog steeds gewerkt met een fictief rendement. De Hoge Raad moet nog beoordelen of dit nieuwe systeem wél rechtvaardig is. Blijkt dat ook deze heffing is strijd is met het EVRM? Dan komt de rechter nu misschien wel met een oplossing; de Belastingdienst zal dan de aanslagen over de jaren 2017 en 2018 verminderen. Maar let op: hier kun je alleen van profiteren als je zelf op tijd bezwaar maakt tegen de definitieve aanslag over het betreffende jaar.

Bezwaar maken

Via de website van de Belastingdienst kun je bezwaar maken tegen de vermogensrendementsheffing, maar alleen als je dit binnen 6 weken na dagtekening van je definitieve aanslag doet. Vermeld dat je bezwaar maakt omdat de heffing van box 3 in strijd is met het eigendomsrecht. Maak je geen bezwaar, of doe je dit te laat? Dan krijg je sowieso geen geld terug, ongeacht de uitspraak van de Hoge Raad.

Tijd voor een nieuw systeem

Op dit moment is het Ministerie van Financiën bezig met een nieuw systeem. Eentje waarin ze bijvoorbeeld geen fictief rendement meer hanteren, maar uitgaan van het werkelijke rendement. Het zou kunnen dat je spaarrendement vanaf 2020 al ‘eerlijker’ wordt belast.

Meer informatie

Heb je vragen over de box 3-heffing of hulp nodig bij je bezwaar? Neem gerust contact met ons op: bel of mail ons via 0345 851 963 of sc@unie.nl.