De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Betonproductenindustrie: Cao 2019: Ronde II – Geen vooruitgang

De Collectieve Arbeids Overeenkomst 2019

Drie maanden geleden heb ik, John Kapteijn, onze leden om hun inbreng gevraagd. Inmiddels hebben we ronde II (22 mei 2019) achter de rug:

  • Duurzame Inzetbaarheid (DI): Waar De Unie vrij concrete voorstellen voor heeft ingediend.
  • Reiskosten: Is ook specifiek uit de achterban naar voren gebracht.
  • Werkgeversbijdrage: Indirect van invloed op de hoogte van de contributie.

Op 17 juni 2019 volgt ronde III. De Unie onderhandelingsdelegatie heeft nog ruimte voor een kaderlid.

In twee rondes is er dus nog niets bereikt. Echter ook geen achteruitgang. Zaken die voor beide partijen belangrijk zijn kwamen uitvoerig aan de orde.

In de huidige cao staan afspraken over DI en urenbank. Daar hoort een evaluatie bij van afspraken. Deze ervaringen gebruiken we dan weer in deze onderhandelingen.

Pensioen: Weet op wie u boos moet zijn . . .

Pensioen is ook onderwerp in deze onderhandelingen. Op de site van het Bpf Betonproductenindustrie is te lezen wat de financiële positie van het pensioenfonds is. Dat het fonds weinig mogelijkheden heeft, ligt dus niet aan het fonds maar aan de Rekenregels waaraan De Nederlandse Bank (lees onze regering) het pensioenfonds denkt te moeten houden. De komende jaren bestaat de kans dat er zelfs gekort dient te worden. De problematiek is uitgebreid aan de orde geweest en zonder bijdrage van sociale partners is de problematiek niet op te lossen en/of te verlichten. Vergelijk het met een spelletje mens-erger-je-niet spelen: Het pensioenfonds gooit redelijk hoge ogen maar DNB-regels bepalen dat het fonds toch maar één stapje vooruit mag doen. Er worden nu een paar scenario’s uitgewerkt en daarna willen we je informeren over de problematiek en eventuele mogelijke oplossingen.

DNB / De regering

Ze zitten dan wel niet aan onze onderhandelingstafel maar de uitkomst van de onderhandelingen op centraal niveau zijn zeker van invloed. Zoals uit de media is te vernemen, zijn kabinet en sociale partners bij het schrijven van deze nieuwsbrief in gesprek over een nieuw pensioenstelsel. Zodra er meer bekend is, zullen we deze in onderhandeling betrekken en we houden rekening met informatieve bijeenkomsten voor de leden.

Contact

Zijn er vragen over de onderhandelingen of een mening willen geven, neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.