De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Betonproductenindustrie: cao 2019, enige duidelijkheid maar resultaat nog niet in zicht

 

Op 17 juni en 8 juli 2019 vonden ronde III en IV plaats. Zo allemaal rond het bekend worden van het pensioenakkoord.

Het was de bedoeling vóór 1 augustus 2019 een nieuwe cao te hebben. Helaas.

Duurzame Inzetbaarheid is simpel . . . . . . maar het is moeilijk om het simpel te houden

Vitaliteitsdagen, loon en pensioen blijken de moeilijke onderwerpen. De extra vrije dagen in het kader van Duurzaam Inzetbaarheid (Vitaliteitsdagen) zijn nu een jaar ter beschikking. We zouden terugkijken hoe dat in de praktijk nu werkt.

  • Werkgevers weten eigenlijk niet hoe ze ermee om moeten gaan.
  • Werknemers zijn nog aan het ontdekken wat medewerkers er allemaal mee zouden kunnen doen. Daardoor dreigt er een soort van touwtrekken te ontstaan. Misschien ook wel veroorzaakt door de extra toevoeging die in de cao is afgesproken. Door die toevoeging wenst de werkgever er ook iets over te zeggen te hebben.

De DI-dagen blijven voorbehouden aan de werknemer. Er is ruimte voor een DI-beleid op bedrijfsniveau. DI-dagen spelen daarbij een belangrijke rol. Het initiatief hoort bij de werknemer. Het heeft de voorkeur dat werknemer en werkgever daar in goed overleg verstandig mee om gaan. Het kan niet zo zijn dat de werkgever dingen voorschrijft.

Pensioen

Het opbouwpercentage is nu 1,875% (fiscaal maximum). Met de middelen die nu in de cao zijn afgesproken kan de medewerker het volgende jaar een opbouwpercentage financieren van 1,4%: een verlaging van 16% aan pensioenopbouw!  De spelregels van De Nederlandse Bank bepalen de ruimte van ons pensioenfonds. De Nederlandse Bank dwingt ons eigenlijk te korten op opgebouwd en ingegaan pensioen. De Unie is van mening dat er extra afspraken nodig zijn – te maken tijdens deze onderhandelingen – korten te beperken.

De BFBN wil niet verder dan de ruimte die in de cao is opgenomen: premie 16,2% van de pensioengrondslag. Dat zal de oplossing niet dichterbij brengen.

Structurele loonsverhoging

BFBN wil een overeenkomst voor 2 jaar. Daarin zagen zij niet meer ruimte dan het structureel verhogen van lonen en salarissen met 2 x 2,5%. De Unie voorzag een ruimte (voor één jaar) van 4%. 2,5% voor één jaar ligt daar nadrukkelijk onder.

Met het aanbod van de BFBN zullen we er niet komen. Er zal namelijk ook op het onderwerp pensioen iets moeten gebeuren. En dan hebben we het nog niet eens gehad over reiskostenvergoedingen. Dat kan niet de bedoeling zijn in een tijd dat het met de meeste branches in de Betonproductenindustrie goed gaat.

Voor 9 september 2019 staat ronde V gepland. We gaan er vanuit BFBN inziet er dit jaar meer uit zal moeten komen.

Contact

Mochten er vragen zijn over de onderhandelingen neem dan contact met mij op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.