De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Betonproductenindustrie: Cao 2019

De Collectieve Arbeids Overeenkomst 2019

Na een periode van 28 maanden komt per 31 juli 2019 een einde aan de lopende cao. Het is dus zaak vóór 1 augustus duidelijkheid te hebben over de nieuwe afspraken.  Op woensdag 17 april 2019 zullen de onderhandelingen in het Betonhuis te Woerden van start gaan. Op 22 mei en 14 juni 2019 volgen respectievelijk Ronde II & III. De Unie onderhandelingsdelegatie heeft nog ruimte voor een kaderlid.

Perspectiefnota

De algemene perspectiefnota 2019 is hier te lezen. Deze perspectiefnota behandelt tal van onderwerpen. Het gaat erom een vertaalslag naar de situatie in de Betonproductenindustrie te maken. Uiteraard proberen we maatwerk te leveren. Nadere invulling van de afspraken rondom het D.I.- budget (in dagen) heeft onze aandacht.

Uitnodiging

Ik nodig de Unie-leden van harte uit mij te voorzien van ideeën, suggesties en adviezen met betrekking tot wijzigingen/verbeteringen die zij graag in de arbeidsvoorwaarden gerealiseerd zouden willen zien.
Waar ligt de prioriteit? Wat is belangrijk? Wat is de ondergrens en tot hoever moet dat gaan?
Waar moet het in de aanstaande onderhandelingen over gaan? Waar liggen de accenten, wat is heilig en wat is bespreekbaar? Ik hoor graag via e-mail john.kapteijn@unie.nl.

Zijn er vragen over de onderhandelingen of een mening geven, neem dan contact met mij op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.