De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Beroepsgoederenvervoer: Vervolgoverleg over de waarde van een vakantiedag

Op 13 september 2018 heeft De Unie het overleg met TLN, VVT, FNV en CNV voortgezet.De aanleiding is een uitspraak van het Europese Hof. Daaruit blijkt dat de beloning voor een vakantiedag gelijk moet zijn met die van een gewerkte dag. In de praktijk wordt dit niet correct toegepast.

Tijdens deze derde cao-onderhandelingsronde is opnieuw gesproken over de waarde van vakantiedagen. Er bestaat wederzijds de wil om tot afspraken te komen. Partijen zijn tot op heden nog in gesprek met elkaar. De Unie verwacht in de loop van volgende week de leden nader te kunnen informeren over het verdere verloop van het onderhandelingsproces.