De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Beroepsgoederenvervoer: 5 mei

18 juli 2022

Het is volop zomertijd. Maar ook de tijd dat we vooruitkijken naar de komende cao- onderhandelingen. In een reeks kleine artikelen polsen wij jullie meningen over bepaalde onderwerpen.

Een simpele vraag: “Wanneer spreek je van een feestdag?”
Een simpel antwoord: “Als je wat te vieren hebt.”
Een begrijpelijke vraag: ”Zou niet elke dag een feestdag moeten zijn, je leeft immers maar een keer?”
Een begrijpelijk antwoord: “Ja dat zou mooi zijn, maar er zal ook gewerkt moeten worden. Het leven is nu eenmaal niet alleen een groot feest. Daarom vieren we alleen de belangrijkste dagen.”

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in!

Vervolgvraag

Een vervolgvraag: “Wat zijn dan de belangrijkste dagen die we met zijn allen vieren?”
Een vervolgantwoord: “Dat zijn de feestdagen die wij als cao-partijen opgenomen hebben in artikel 32 van de cao. Dan gaan we met zijn allen uit het dak, met vuurwerk gekleurde eieren en opgetuigde kerstbomen.”
Een slotvraag: “Hé wat vreemd, de belangrijkste dag genoemd in artikel 32 wordt maar 1 keer in de 5 jaar gevierd, dat is dan toch helemaal niet logisch? Of vinden cao-partijen Bevrijdingsdag niet zo belangrijk om echt te vieren?”
Slotantwoord: “Eh, eh ,eh……….”

Wat zegt de minister van SZW over 5 mei?

In 2017 zijn Kamervragen gesteld aan de toenmalige minister, zie hieronder het antwoord. Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Dit betekent dat er dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag bestaat. In cao’s – of in de arbeidsvoorwaarden van medewerkers daar waar geen cao’s gelden – is opgenomen of medewerkers vrij zijn op feestdagen. Aangezien afspraken in cao’s tot stand komen in onderhandeling tussen sociale partners, is het hun bevoegdheid om hier afspraken over te maken. Als sociale partners het belangrijk vinden dat 5 mei een vrije dag is, kunnen (en moeten) ze dat dus aan de cao-tafel regelen. Gelet op deze eigen bevoegdheid, is het niet aan het kabinet om te treden in de afwegingen die sociale partners maken om van 5 mei een verplichte vrije dag te maken.

Zoals gezegd gaan sociale partners over het al dan niet aanwijzen van nationale en erkende feestdagen als verplichte vrije dag. Dit betekent dat het kabinet ook als het om 5 mei gaat geen afspraken zal maken met sociale partners om van Bevrijdingsdag een verplichte vrije dag te maken.

Nog een vraagje

Een gewetensvraag: Wat wil De Unie als cao-partij en haar leden?
Een gewetensvol antwoord: Zo snel mogelijk het schaamrood op onze wangen laten verdwijnen. Wij beseffen heel goed hoe belangrijk de aandacht voor Bevrijdingsdag is. Destijds in 2017 waren er om ons heen oorlogen, het raakte ons niet zo zeer en nu? We zijn nu warempel zelf bij een oorlog betrokken! Wij willen elk jaar een vrije en doorbetaalde 5 mei.

Cao-voorstellen

Edith Werger, cao-onderhandelaar van De Unie neemt je stap voor stap mee door het proces rondom de cao-onderhandelingen. De komende weken worden alle voorstellen besproken. Wil je reageren? Klik hier om je reactie te geven. Begin september wordt er op de binnengekomen reacties gereageerd.

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid